Wiskunde voortaan verplicht voor havoërs - ‘bouwsteen van onderwijs’

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt wil wiskunde voortaan verplicht stellen voor alle leerlingen van de havo. Hier leest ze voor op COG Drenthe het Kompas.Foto NRC Handelsblad / Merlin Daleman

Wiskunde wordt een verplicht vak voor leerlingen op de havo. De ministerraad stemde vanmiddag in met het voorstel van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Met de maatregel wil het kabinet alle leerlingen, ook havoleerlingen met het profiel cultuur & maatschappij, beter voorbereiden op het hoger onderwijs. Volgens NRC-onderwijsredacteur Bart Funnekotter is het geen verrassing dat de ministerraad met het voorstel heeft ingestemd:

“Van Bijsterveldt hamert al jaren op wiskunde en taal. Dat zijn voor haar de bouwstenen van het onderwijs. Dit voorstel is een logisch uitvloeisel van haar beleid, en gaat ook door op haar wens dat Nederland hoger gaat scoren in de internationale rankings.”

Havoërs voor wie wiskunde niet verplicht is stromen het minste door naar hoger onderwijs. Ook heeft deze groep de hoogste uitvalcijfers, zegt de RVD in een persbericht. Daarom wordt het aanbod uitgebreid met wiskunde C. Vanaf het schooljaar 2015/2016 moeten ook alle havoleerlingen verplicht een wiskundevak kiezen. Het vak was al verplicht voor scholieren van het vwo, maar nog niet voor leerlingen van de havo met het profiel cultuur en maatschappij.

Aantal profielen blijft onveranderd

Daarnaast heeft Van Bijsterveldt besloten dat er toch vier profielen op het havo en vwo blijven. Eerder wilde ze die terugbrengen naar twee, om daarmee de focus op kernvakken Nederlands, wiskunde en Engels te leggen. Ook krijgen scholen meer ruimte om zelf invulling te geven aan de profielen, en hoe ze de verplichte culturele en kunstzinnige vorming aanbieden.