Orkater: 1.074.000

Orkater:

1.074.000

De begroting van muziektheatergezelschap Orkater voor 2013-2016 bedraagt 2,6 miljoen euro per jaar. Hiervan wordt 980.000 gedekt door eigen inkomsten en particuliere fondsen. Bij het Fonds Podiumkunsten doet Orkater twee aanvragen: 774.000 bij de commissie theater, 300.00 bij muziektheater.

Directeur Marc van Warmerdam vergelijkt de bezuinigingen op subsidie met „een kartonnen doos met ratten, waar je te weinig eten ingooit. Dan overleven er een paar. Bij al die kleine cultuurbedrijfjes in Amsterdam, raken er straks zo duizend mensen werkeloos.”