Miljoenen minder om te verdelen

Het Fonds Podiumkunsten is het grootste cultuurfonds. Tot gisteren konden instellingen er geld vragen.

Sommige culturele instellingen wedden op twee paarden. Het Groningse dansgezelschap Club Guy & Roni heeft subsidie aangevraagd bij het Rijk én bij het Fonds Podiumkunsten. Als beide aanvragen worden toegewezen, kiest het gezelschap voor de rijkssubsidie. Die is 1,5 miljoen euro, terwijl het fonds maximaal 900.000 euro per jaar toekent. Dansgezelschap Introdans daarentegen zet al zijn kaarten op het Rijk, met een aanvraag van 2,5 miljoen.

Gisteren was de laatste dag dat culturele instellingen subsidie konden aanvragen bij het Fonds Podiumkunsten en het Fonds Cultuurparticipatie. Beide hebben vanaf 2013 veel minder geld te verdelen. Het Fonds Podiumkunsten heeft vanaf volgend jaar jaarlijks 24,5 miljoen beschikbaar voor meerjarige subsidies voor muziekensembles, festivals en theater- en dansgezelschappen. Dat is nu nog 40 miljoen.

Om de aanvragen te beoordelen, heeft het fonds een nieuwe systematiek bedacht. Een gezelschap moet minimaal 20 procent eigen inkomsten hebben en veertig voorstellingen per jaar spelen. Bovendien gaan er maximumbedragen gelden die veel lager zijn dan nu: voor muziek 960.000 euro, voor theater en dans 900.000. Instellingen die nu meer dan 1 miljoen krijgen (Asko|Schönberg, O.T., Internationaal Danstheater, Nederlands Kamerkoor en Orkater) moeten sowieso inleveren. De subsidietoekenning geldt in principe voor twee jaar, maar kan nog eens twee jaar verlengd worden.

Bij het Fonds Podiumkunsten deden in de lopende subsidieperiode, die in 2009 begon, 296 podiuminstellingen een aanvraag. Daarvan werden er 120 toegekend. Hoeveel podiuminstellingen gisteren een aanvraag hadden gedaan, wil het fonds nog niet bekendmaken. Wel staat vast dat de druk groot is, omdat er ook zullen aankloppen die geen structurele subsidie meer krijgen van het Rijk. Uiterlijk op 1 augustus 2012 zal het Fonds Podiumkunsten bekendmaken wie hoeveel subsidie krijgt.

Bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, dat in 2009 werd opgericht om actieve cultuurdeelname (amateurkunst) te bevorderen, was gisteren een vijftigtal subsidieaanvragen binnen, zegt directeur Jan Jaap Knol. „Minder dan vier jaar geleden, maar toen was de doelstelling ruimer.” Het budget wordt vanaf 2013 met 30 procent gekort tot jaarlijks ruim 22 miljoen. Een groot deel gaat naar talentontwikkeling. Zo deden het JeugdOrkest Nederland en het Prinses Christina Concours aanvragen. Maar ook het Euro+ Songfestival voor vijftigplus zangtalent. Ook dit cultuurfonds beslist voor 1 augustus.

Dan ligt er voor de twee cultuurfondsen nog een andere taak: ze moeten gaan fuseren.