Kritiek op SP is onterecht

Ik ben voormalig fractiemedewerker van de SP en ex-SP’er en herken me niet of zeer ten dele in de kritiek van Elma Verhey en Sjaak van der Velden op de SP (Opinie, 27 februari).

De discussie over partijstandpunten wordt bij de SP gevoerd binnen de afdelingen. Van daaruit worden mensen afgevaardigd naar het congres. Bij de PvdA gaat dit niet anders, al kunnen daar ook niet-afgevaardigde partijleden het congres bezoeken. Die hebben dan evenwel geen spreek- of stemrecht. Van de ‘linkse’ partijen bestaat alleen bij GroenLinks een onafhankelijk stemrecht op het congres voor elk partijlid.

Waar ik mij echt aan stoor, is het neerzetten van Jan Marijnissen als een „rouwdouwende, hufterige betweter” die neerkijkt op SP’ers. Ik heb Marijnissen gekend als kortaf en soms kwetsend, maar zeer bewogen door zijn idealen en met een scherp oog voor mensen die het moeilijk hebben in de samenleving.

Ook de afdrachtregeling zie ik als een kroonjuweel van de SP . SP’ers kiezen er zelf voor op deze basis actief te worden. Het vormt een rem op de instroom van mensen die in de eerste plaats voor zichzelf gaan.

De „stalinistisch-maoïstische kaders” zijn een ridiculisering van de werkelijkheid. De SP waar ik voor werkte, zat zo niet in elkaar.

Joan van der Lingen

Ex-SP’er, Rotterdam