Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Kabinet wil af van dubbele nationaliteit

Ook Nederlanders die vrijwillig een andere nationaliteit aannemen, moeten automatisch het Nederlanderschap verliezen.

Het kabinet wil dat iedereen zoveel mogelijk over één nationaliteit beschikt. Alleen als het afstand doen van een andere nationaliteit niet mogelijk is wordt een uitzondering mogelijk gemaakt.

Daarover is vandaag overeenstemming bereikt in de ministerraad, meldde minister Opstelten in de persconferentie na afloop van die ministerraad. Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt het wetsvoorstel over deze strengere eisen voor nationalisatie binnenkort naar de Tweede Kamer.

Wet heeft alleen betrekking op toekomstige gevallen

De wet heeft alleen werking voor toekomstige gevallen. Ook Nederlanders die vrijwillig een andere nationaliteit aannemen, moeten automatisch het Nederlanderschap verliezen. Wie wil naturaliseren tot Nederlander moet in de toekomst ook voldoende inkomsten en opleiding hebben.

In zijn persconferentie benadrukte Opstelten dat het om een “vrije keuze gaat”. Het is volgens het kabinet aan iedereen zelf om een afweging te maken tussen het behoud van de oorspronkelijke nationaliteit en het aanvaarden van een andere nationaliteit.

Veel protest, onder andere van expats

De aanscherpingen zijn een uitwerking van de afspraken in het regeerakkoord. Die afspraken hebben al tot veel protest geleid, onder andere van Nederlandse expats die straks niet langer een dubbele nationaliteit kunnen hebben.

Vanwege deze problemen voor expats ligt het wetsvoorstel vooral gevoelig bij de VVD, aldus politiek redacteur van NRC Handelsblad Annemarie Kas:

“Deze wet ligt gevoelig binnen de VVD vanwege de vele Nederlandse expats die vinden dat ze de dupe worden van dit wetsvoorstel. Er zijn veel expats in de achterban van deze partij te vinden.

Het afschaffen van de dubbele nationaliteit is vooral iets wat de PVV graag wil en de wet is voornamelijk gericht op de Turkse en Marokkaanse nationaliteit. Die kunnen echter geen afstand doen van hun nationaliteit. Vandaar ook de andere eisen zoals voldoende inkomsten en opleiding.

Dat de expats worden getroffen is dus een bijeffect en daar wilde de VVD dus eigenlijk vanaf. Dat is dus niet gelukt en met de steun van de VVD wordt het wetsvoorstel nu naar de Kamer gestuurd.”

Gerard Schouw, Tweede Kamerlid voor D66, heeft eerder al aangekondigd een wijzigingsvoorstel te doen zodra Spies haar wetsontwerp over aangescherpte eisen om Nederlander te kunnen worden naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook D66 vindt dat de Nederlandse expats de dupe worden van deze wet.