ITs theaterfestival: 150.000

ITs theaterfestival:

150.000

Het Internationaal Theaterscholen Festival (ITs) vraagt 150.000 euro subsidie aan bij het Fonds Podiumkunsten. ITs ontving hiervoor van het fonds 145.000 euro per jaar. Het festival wordt gefinancierd met fondsgeld, subsidie van de gemeente Amsterdam, eigen inkomsten (48,8 procent) en inkomsten van andere fondsen en sponsoren. Spannend voor de aanvraag van het ITs Festival is dat het een Europese subsidie van in totaal twee ton heeft toegezegd gekregen, mits het subsidiebedrag dat het festival hier ontvangt hetzelfde is. Van deze aanvraag hangt dus meer af dan dit bedrag alleen.