Hogere belasting op vlees

Om het tekort terug te brengen zoekt de Partij voor de Dieren naar een snelle hervorming van het belastingsysteem. „We willen naar een systeem waarin belasting op arbeid zoveel mogelijk wordt vervangen voor een belasting op grondstoffen”, zegt Kamerlid Esther Ouwehand. „Naast het stopzetten van subsidies voor milieuonvriendelijke activiteiten willen we ook het lage btw-tarief op vlees, vis en zuivel veranderen in het hoge tarief.” Ouwehand wil ook veel investeringen van de overheid beperken. „We zouden geen geld steken in asfalt en de JSF. Verder moet de kinderbijslag inkomensafhankelijk worden.”