Geplande paniek

Er bestaan verschillende soorten tegenvallers. De klassieke tegenvaller is een verkeerd ingeschatte meevaller. Je denkt dat je vijfhonderd euro terugkrijgt van de belastingen, maar in plaats daarvan moet je nog achthonderd euro betalen. Een andere helaas zeer vaak voorkomende tegenvaller is de verkeerd ingeschatte realiteit. Je denkt dat je nog honderd euro in je portemonnee hebt, maar dat komt doordat je bent vergeten dat je er al vijfentachtig hebt uitgegeven. Er is sprake van een tegenvaller als je een bepaalde verwachting hebt, maar in werkelijkheid blijkt het minder goed uit te pakken. Daarom vallen tegenvallers altijd zo tegen.

Maar sinds gisteren hebben we een nieuw soort tegenvaller: de tegenvaller die precies voldoet aan de verwachtingen. Gisteren presenteerde het Centraal Planbureau zijn nieuwe economische prognose. Iedereen verwachtte al maanden dat die flink zou tegenvallen. En wat bleek? De prognose viel flink tegen. Precies zoals verwacht.

En om deze verwachte tegenvaller het hoofd te bieden, was al maanden geleden afgesproken dat de regeringspartijen en de gedoogpartner vanaf maandag aanstaande in allerijl bijeen zouden komen in spoedberaad over de geheel volgens verwachting verslechterde situatie. Deze zogenaamde Tussenformatie gaat minstens drie weken duren.

Regeren is vooruitzien, volgens het oude adagium. Dit is wel een heel kras staaltje van vooruitzien. Omdat je een crisis ziet aankomen, prik je al maanden van tevoren een datum om in paniek te gaan vergaderen over de crisis zodra die zich voordoet. En zo gebeurt het nu dat er in een voorziene noodsituatie minstens drie weken lang niet wordt geregeerd omdat er conform eerder gemaakte afspraken eerst moet worden onderhandeld over hoe er verder moet worden geregeerd in het licht van die voorziene noodsituatie. En het is nog helemaal niet gezegd dat de betrokken partijen eruit komen. Dat valt nog helemaal te bezien. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat de regering ten gevolge van deze langverwachte tegenvaller geheel onverwachts ten val komt.

Het is al met al een stuitend brevet van onvermogen. En ik kan niet eens zeggen dat het me tegenvalt van deze regering omdat er volgens de klassieke definitie alleen sprake is van een tegenvaller als je beter had verwacht.

    • Ilja Leonard Pfeijffer