EZ subsidieert project van duurzame stallen

Rotterdam. Tien ondernemers worden door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in staat gesteld om de haalbaarheid van hun voorstel voor duurzame stallen te onderzoeken. Per project stelt het ministerie 45.000 euro beschikbaar. In totaal waren 49 voorstellen ingediend. Bij de winnende bedrijven gaat het om 6 varkensbedrijven, 2 pluimveebedrijven en 2 melkveebedrijven. Na deze fase komt er een tweede waarbij de plannen worden uitgevoerd. Ook dan gaat het om een competitie, waarbij per project 500.000 euro beschikbaar is. ‘Pig Plaza’ is een van de ingediende plannen. Dit voorstel is gericht op een vleesvarkensstal die uit meerdere ronde delen is opgebouwd, waarbij de buitenranden aansluiten in het landschap. Door luchtreiniging aan de bron ontstaat een beter stalklimaat, terwijl het ook nog energie oplevert. (NRC)