Europese rechter: straf voor ING was onterecht

Het is onzeker geworden of ING op last van Brussel zijn verzekeringspoot nog moet afstoten. Dat is een direct gevolg van de uitspraak die een Europese rechter vanochtend heeft gedaan.

De Europese Commissie legde ING in 2009 een reeks strafmaatregelen op wegens de staatssteun die de bank en verzekeraar kreeg tijdens de kredietcrisis. Het concern moest binnen vijf jaar de balans met bijna de helft inkrimpen, omdat het anders te machtig zou worden op de markt, en het mocht niet de laagste tarieven hanteren. De Nederlandse overheid en de financiële instelling vochten dit besluit aan.

ING kreeg in 2008 onder meer een kapitaalinjectie van 10 miljard euro van de Nederlandse Staat. In 2009 sprong de overheid nog een keer bij in verband met ING’s problemen met een portefeuille Amerikaanse rommelhypotheken.

Het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg heeft vanochtend een deel van het besluit van de Europese Commissie nietig verklaard. Omdat Brussel een tussentijdse wijziging van de afspraken over terugbetaling van ING aan de Nederlandse overheid ten onrechte staatssteun noemde, komt het hele bouwwerk aan strafmaatregelen van Brussel op losse schroeven te staan.

Juist door dit technische punt kwam ING in een zwaarder strafregime terecht. De vraag is of ING zich nu nog dient te houden aan de eis van de Commissie om zijn verzekeringsactiviteiten, waaronder Nationale-Nederlanden, af te stoten.

ING zei vanochtend het oordeel van Luxemburg op prijs te stellen en de uitspraak te zullen „bestuderen”. Tegen het besluit van het Gerecht in eerste aanleg is beroep mogelijk.

Het is de eerste keer dat een Europese rechter de opstelling van de Europese Commissie in de kredietcrisis toetst. Alle hulp die Europese overheden aan hun banken verstrekken, vereist instemming van de Europese commissaris Mededinging. Die toetst of de hulp niet tot concurrentievervalsing leidt en stelt vaak voorwaarden aan de noodsteun.

De financiële sector volgde de uitspraak nauwlettend. ABN Amro stapte vorig jaar ook naar de Europese rechter om de maatregelen die de Commissie heeft opgelegd. De bank, sinds 2008 volledig in handen van de Nederlandse overheid, mag geen grote overnames doen en verzet zich tegen dat besluit. De Nederlandsche Bank, die zich later aan de zijde van ING in de procedure voegde, wil dat de botsing van publieke belangen, eerlijke concurrentie versus een gezond financieel systeem, beter geregeld wordt.

Op de beurs steeg ING vanochtend fors, met 4 procent naar 7,02 euro.

ING wint zaak: pagina 25