Draagvlak Spelen slinkt

Het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor het organiseren van de Olympische Spelen van 2028 is flink afgenomen. Dertig procent is voorstander van Spelen in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eind 2010 was nog 41 procent voorstander.

Het onderzoek, dat door het Mulierinstituut werd uitgevoerd in oktober en november 2011, toont aan dat 35 procent de Olympische Spelen liever niet naar Nederland ziet komen, eenzelfde percentage heeft geen mening.

Als belangrijkste nadeel zien de criticasters de verwachte kosten voor de belastingbetaler. Ten opzichte van 2010 zijn de vrees voor overlast en voor belasting van het milieu licht toegenomen. De groei van de werkgelegenheid en de komst van meer toeristen naar Nederland gelden als belangrijkste voordelen.

Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat Amsterdam het kansrijkst is om te worden voorgedragen als gaststad. Ook Rotterdammers, die wel een voorkeur hebben voor hun eigen stad, delen die mening.

Vorige maand werd bekend dat Rome zich om financiële redenen heeft teruggetrokken voor de Spelen van 2020. De stad voelde zich gedwongen de race om de Spelen van 2020 te verlaten nadat de regering alle garantstellingen had geweigerd De steden die hun kandidatuur handhaafden zijn: Madrid, Tokio, Istanbul, Baku en Doha. Het IOC maakt in september 2013 een keus. (Novum)