DNB pleit voor hard saneren - ‘negatief effect van snijden beperkt’

De Nederlandsche Bank pleit voor het zo snel mogelijk terugbrengen van het Nederlandse begrotingstekort. Dat staat in een bulletin op de website van de centrale bank. Snijden heeft volgens DNB maar een klein negatief effect op de economische groei.

Gisteren maakte het Centraal Planbureau bekend dat het begrotingstekort van de overheid in 2013 bij ongewijzigd beleid oploopt naar 4,5 procent, anderhalf procent boven de maximumeis van Brussel.

DNB: verleiding om nu niet in te grijpen moet worden weerstaan

Verschillende politici en economen speculeerden gisteren al vlot op het loslaten van die norm van drie procent, omdat al te hard snijden de economische groei zou temperen. “De verleiding om nu niet in te grijpen moet worden weerstaan”, schrijft DNB.

De bank draagt naast het geringe economische effect van het snijden, nog zeven redenen aan voor een snelle schuldreductie. Zo meent DNB dat Nederland niet schulden met schulden kan blijven afdekken, omdat dan het probleem naar de toekomst wordt verschoven. Ook vindt de bank dat het overtreden van de Europese regels ‘geen oplossing is’.

‘Oplopende schuld wordt door vergrijzing en schuldencrisis niet snel gecompenseerd’

DNB waarschuwt er daarnaast voor dat door vergrijzing en de schuldencrisis de groei van de Nederlandse economie voorlopig laag zal blijven. Hierdoor zal de oplopende schuld niet snel gecompenseerd kunnen worden.

‘Hervormingen zijn nodig, maar vormen geen oplossing’

Structurele hervormingen, waar veel mensen voor hebben gepleit als alternatief voor snelle bezuinigingen, zijn volgens DNB nodig, maar vormen geen oplossing. Het effect van die structurele hervormingen zijn op de korte termijn namelijk te klein, meent DNB.

Bezuinigingen hebben volgens de bank geen negatief effect op het consumentenvertrouwen, in tegenstelling tot wat Agnes Jongerius van FNV eerder stelde. Sterker nog, het vertrouwen verbetert zodra landen hun begroting beter op orde hebben, stelt DNB op basis van wetenschappelijk onderzoek. Dat zou het negatieve effect van bezuinigingen op de koopkracht compenseren.

‘Afstraffing door financiële markten dreigt’

Net zoals eerder vandaag president van de Europese Raad Herman Van Rompuy, waarschuwt DNB voor een afstraffing door de financiële markten. Als Nederland het huishoudboekje niet op orde krijgt, dreigt de rente waarvoor kan worden geleend op te lopen. Dat levert een nog hogere schuld op.

Tot slot meent DNB dat Nederland structureel een begrotingsbalans moeten hebben, gezien de aard van de Nederlandse economie, die zeer conjunctuurgevoelig is. Ook de afgegeven staatsgaranties aan onder meer de EFSF en het fonds achter de Nationale Hypotheek Garantie nopen tot een nul of overschot op begroting. Moet de Nederlandse staat namelijk aan deze garanties voldoen, dan loopt de schuld snel op, waarschuwt DNB.