AOW-leeftijd omhoog

De sombere ramingen van het CPB zijn voor de ChristenUnie geen aanleiding om het streven naar een maximaal tekort van 3 procent los te laten. „Wij willen rond dat percentage uitkomen, maar willen nadrukkelijk beginnen met hervormingen”, zegt Kamerlid Carola Schouten. Als aanvullende bezuiniging denkt zij aan loonmatiging, „waarbij je de nullijn voor ambtenaren niet moet uitsluiten”. Op korte termijn mag voor de ChristenUnie de AOW-leeftijd omhoog. „En voor de langere termijn ontkom je er natuurlijk niet aan om iets aan de hypotheekrenteaftrek te doen.”