Werkloosheid eurozone op hoogste niveau sinds invoering euro 1999

De werkloosheid in de eurozone is in januari opgelopen tot 10,7 procent, het hoogste niveau sinds de officiële invoering van de euro in 1999. Dit is volgens Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, veel hoger dan verwacht.

Eurostat onthulde tevens dat de inflatie in de zeventien eurolanden in februari toenam tot 2,7 procent, vergeleken bij 2,6 procent een maand eerder. Daarmee komt het percentage verder boven het streven van de Europese Centrale Bank om de prijsstijging onder de 2 procent te houden.

De werkloosheid in Nederland loopt de komende jaren flink op, zo bleek uit de ramingen die het CPB vanochtend publiceerde. Waren in 2011 nog 389 duizend personen werkloos, in de komende jaren loopt dat op naar meer dan een half miljoen.

In 2012 verwacht het CPB dat er bij ongewijzigd beleid vijfhonderdduizend mensen werkloos thuis zitten. In 2013 worden dat er zelfs 535 duizend. In 2015 loopt de werkloosheid weer terug naar 495 duizend, becijferde het planbureau.

De euro werd op 1 januari 1999 officieel ingevoerd en geldt vanaf 1 januari 2002 als wettig betaalmiddel in de eurozone.

Bron EurostatBron Eurostat