VVD wil enige bescherming van grondrecht afschaffen

VVD wil enige bescherming van grondrecht afschaffen

Volgens de VVD is de bescherming van mensenrechten een belangrijke taak van het parlement en moet de rechterlijke macht worden teruggefloten bij „overenthousiaste interpretatie”. Dat grondrechtenbescherming op een laag pitje staat, bleek uit cijfers die RTL afgelopen weekend bracht. Die gingen over het grote percentage van wetsvoorstellen over mensenrechten van dit kabinet dat negatief wordt beoordeeld door de Raad van State. De reacties van de regering en de coalitie- en gedoogpartijen in de Tweede Kamer op die negatieve adviezen zijn weinig inhoudelijk geweest.

Ons stelsel wordt gekenmerkt door een systeem van tegenwichten tegen absolute machtsuitoefening. Onze rechter is al zeer beperkt in zijn mogelijkheden, doordat hij – anders dan in bijna alle andere westerse landen – wetten niet mag toetsen aan de eigen Grondwet. De enige bescherming van de grondrechten door de rechter – die van internationale verdragen – lijkt door dit voorstel van de VVD’ers te verdwijnen.

De belangrijke rol van de rechter in het beschermen van onze rechten betekent niet dat het parlement buitenspel staat. Aan de wetgever en het bestuur is de taak om in de dagelijkse politieke praktijk grondrechten te beschermen. De rechter grijpt alleen in uiterste gevallen in.

In Nederland ontbreekt het debat over grondrechten. GroenLinks heeft een Grondwetswijzing voorgesteld – die in eerste lezing al is aangenomen – om wetten wel te kunnen laten toetsen aan grondrechten in onze Grondwet. De Nederlandse Grondwet geniet een veel sterkere legitimatie dan internationale verdragen. De dialoog tussen rechter, wetgever en burgers is eenvoudiger te voeren als de Nederlandse Grondwet punt van discussie is. Rechterlijke uitspraken over grondrechten gaan dan over Nederlandse situaties en niet over gevallen in andere Europese landen, waarop de wetgever en de politiek geen invloed hebben.

Jolande Sap

Fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer

Mariko Peters

Tweede Kamerlid van GroenLinks

Marijn van der Sluis

Staatsrechtjurist