Scholen blijven snoep en vette snacks verkopen

Op 80 procent van de middelbare scholen staat nog altijd een snoepautomaat. Ook ongezonde snacks zijn nog niet uit de kantines verdreven. Het aanbod van pizzapunten bijvoorbeeld is de laatste jaren eerder toe- dan afgenomen.

Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM vindt dat middelbare scholen meer moeten doen tegen overgewicht.

De overheid wil dat alle kantines in het voortgezet onderwijs in 2015 gezond eten aanbieden, want ruim de helft van alle volwassenen kampt met overgewicht. Van de kinderen is 12 procent te zwaar.

Het aantal snoep- en frisdrankautomaten is echter niet afgenomen sinds 2006. Bovendien bieden scholen 15 procent meer zoete melkproducten aan, zoals Fristi. Slechts 5 procent van de scholen heeft beleid tegen overgewicht op schrift staan. Scholen vinden het meestal een taak van de ouders om te zorgen dat hun kinderen gezond eten. De verkoop van dikmakend voedsel levert hen bovendien geld op.

Het RIVM onderzoekt sinds zes jaar in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid hoe middelbare scholen overgewicht bestrijden. Onderzoeker Wanda Bemelmans van het RIVM ziet ook positieve ontwikkelingen. Zo verkopen kantines meer fruit, rauwkost en bronwater. Ook besteden scholen tegenwoordig meer aandacht aan overgewicht tijdens de vakken biologie en verzorging. Scholen zijn dus vooral inconsequent, is Bemelmans’ conclusie.

    • Antoinette Reerink