RIVM: scholen doen te weinig tegen overgewicht

Het aantal snoep- en frisdrankautomaten op middelbare scholen is de laatste jaren niet afgenomen.

Rotterdam. Op 80 procent van de middelbare scholen staat nog altijd een snoepautomaat. Ook ongezonde snacks zijn nog niet uit de schoolkantines verdreven. Het aanbod van pizzapunten bijvoorbeeld is de laatste jaren eerder toe- dan afgenomen. Dat blijkt uit nog niet gepubliceerd onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over 2010 en 2011. Het RIVM vindt dat middelbare scholen meer moeten doen, willen ze kinderen behoeden voor overgewicht.

De overheid wil dat alle kantines in het voortgezet onderwijs in 2015 gezond eten aanbieden, want ruim de helft van alle volwassenen in Nederland kampt met overgewicht. Van de kinderen is 12 procent te zwaar. Het aantal snoep- en frisdrankautomaten is echter niet afgenomen sinds 2006. Slechts 5 procent van de scholen heeft beleid tegen overgewicht op schrift staan. Scholen vinden het meestal een taak voor de ouders om te zorgen dat hun kinderen gezond eten. De verkoop van dikmakend voedsel levert hun bovendien geld op.

Scholen voelen zich niet altijd gesteund door de overheid, blijkt uit het onderzoek. Slechts 37 procent van hen liet weten zich (mede) verantwoordelijk te voelen voor een gezond eetgedrag van leerlingen. Hun bereidheid om meer aandacht te schenken aan overgewicht is gedaald, van 59 procent zes jaar geleden naar 39 procent nu. NRC