‘Polikliniek’ justitie voor snelle straffen

Plegers van veelvoorkomende criminaliteit als diefstal, vernieling en mishandeling zullen vanaf eind volgend jaar zoveel mogelijk binnen 24 uur door de officier van justitie worden gestraft.

Het Openbaar Ministerie opent ‘justitiële poliklinieken’ die zeven dagen in de week 16 uur per dag open zijn. „Het aantal strafzaken dat aan de rechter wordt voorgelegd zal met de helft verminderen”, zegt procureur-generaal Marc van Nimwegen vandaag in een interview met deze krant.

Deze zogeheten ZSM-aanpak (zo snel mogelijk) is een van de antwoorden van justitie op de problemen in de ‘strafrechtketen’ (politie, OM, rechtbanken en instanties die toezien op strafuitvoering). Over die problemen heeft de Algemene Rekenkamer gisteren een kritisch rapport uitgebracht. Volgens de Rekenkamer heeft het ministerie van Justitie te weinig overzicht. Daardoor blijven zaken op de plank liggen, zitten mensen hun straf niet uit en gebeurt er soms ten onrechte niets met aangiftes.

De Rekenkamer hekelt de gebrekkige communicatie en informatievoorziening tussen onder andere het Openbaar Ministerie, politie en het gevangeniswezen. Met sommige strafdossiers wordt niets gedaan, zonder dat duidelijk is waarom. Niemand houdt bij hoeveel vermogens- en geweldsdelicten op die manier uit het zicht verdwijnen.

De Rekenkamer kwam erachter dat „duizenden” zaken van het OM teruggaan naar de politie, maar hoeveel is onduidelijk. „Noch de politie, noch het OM heeft dat in beeld”, zegt Kees Vendrik van de Rekenkamer. „Dat is lastig, omdat je juist daar veel van kunt leren. De informatie waaróm die zaken teruggaan, is cruciaal.”