De mediarel rond beroepstreiteraar Rutger Casticum

De mediarel rond beroepstreiteraar Rutger Casticum toont het bestaan van ´huiliganisme´ en verdeeldheid bij links en bij rechts.