Correcties en aanvullingen

11,6 miljard euro

In het artikel Over ombuigen en in- en uitverdieneffecten (28 februari, pagina 4) staat dat een kabinet 9,8 miljard euro moet bezuinigen om de uitgaven te verlagen met 7 miljard. Dit is niet juist. Wegens zogenoemde uitverdieneffecten moet een kabinet 11,6 miljard euro bezuinigen om de uitgaven te verlagen met 7 miljard.