Aldus Arie Slob, leider van de ChristenUnie

Het kabinet moet vol aan de bak. Het begrotingstekort vraagt om gerichte ingrepen. Herstel en behoud van werkgelegenheid moet hoge prioriteit hebben. Om te beginnen moeten de kosten van arbeid verlaagd worden.

Arie Slob, leider van de ChristenUnie