Aldus Arie Slob, leider van de ChristenUnie

AMSTERDAM - De ChristenUnie wil de maximumsnelheid van treinen verhogen naar 200 kilometer per uur.Treinen mogen nu maximaal 140 kilometer per uur rijden, al ligt de maximumsnelheid op veel trajecten lager. Zo mag op regionale lijnen vaak maar 80 of 100 kilometer per uur worden gereden. Te langzaam, vindt ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob (foto) Dijkstra bv

Het kabinet moet vol aan de bak. Het begrotingstekort vraagt om gerichte ingrepen. Herstel en behoud van werkgelegenheid moet hoge prioriteit hebben. Om te beginnen moeten de kosten van arbeid verlaagd worden.

Arie Slob, leider van de ChristenUnie