Financiering studie in deeltijd mogelijk afgeschaft

Staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD) overweegt deeltijdstudies niet langer te financieren. Dat melden bronnen in Den Haag. Een mogelijke uitzondering zouden opleidingen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg zijn, omdat in die sectoren veel nieuwe werknemers nodig zijn.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel over de langstudeerdersboete vroeg de oppositie in de Eerste Kamer Zijlstra extra aandacht te besteden aan de positie van deeltijdstudenten. Mensen die naast hun werk een opleiding volgen en daardoor langzamer studeren, moeten niet beboet worden, vonden de senatoren.

Zijlstra beloofde erover na te denken. Zijn oplossing kan minder gunstig uitpakken dan de oppositie voor ogen stond. Wie in deeltijd wil studeren, zal dat wellicht (grotendeels) zelf moeten betalen.

Een woordvoerder van Zijlstra zegt in een reactie: „De staatssecretaris heeft het parlement vorig jaar toegezegd te bekijken of de vormgeving van het deeltijdonderwijs nog wel aan de eisen van deze tijd voldoet. Hij is bezig met de uitwerking van die exercitie en zal nadat hij daarover een besluit heeft genomen de Kamers informeren.”

Die mededeling stelt het hoger onderwijs niet gerust. Thom de Graaf, voorzitter van de HBO-raad, spreekt van een „dreigende privatisering” van het hoger onderwijs. Hij spreekt van „onzalige timing” van Zijlstra.

Het aantal inschrijvingen voor deeltijdstudies is dit collegejaar flink teruggelopen: bij de universiteiten daalde het aantal deeltijdstudenten van 11.000 naar 9.000 en in het hbo van 64.000 naar 60.000. Volgens de onderwijsinstellingen komt dat door de invoering van de langstudeerdersboete. De woordvoerder van Zijlstra denkt dat particulieren en bedrijven door de economische crisis minder geld aan scholing uitgeven.

De oppositie reageert ontstemd op het nieuws. Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA) twitterde bijvoorbeeld: „Zijlstra’s oplossing voor deeltijdproblemen: deeltijd afschaffen! Of niet? Zou schandalig zijn. Ik eis duidelijkheid van het kabinet!”

Anne Wil Lucas, woordvoerder hoger onderwijs van de VVD, wacht met een reactie tot Zijlstra met zijn definitieve plannen komt. Wel noemt ze het „interessant” te kijken naar de wijze waarop deeltijdstudies worden gefinancierd. „Nu ontvangen de instellingen geld. Je kan je ook voorstellen dat we de studenten van sommige opleidingen financiering meegeven. Zo bekostig je de vraag en niet het aanbod.”