Eén op de twintig ouderen uitgebuit door familielid

Ouderen hebben vooral te vrezen van werkloze thuiswonende kinderen die hun ouders uitbuiten.

Er zijn mensen die ouderen financieel uitbuiten – die gebruikmaken van hun geld of bezit alsof het van hen is – en er zijn mensen die ouderen financieel uitbuiten én fysiek mishandelen of verwaarlozen.

In een verkennend onderzoek onder enkele tientallen uitgebuite ouderen en hun hulpverleners laten Amerikaanse psychologen zien dat dit twee patronen van uitbuiting zijn die op een aantal punten van elkaar verschillen.

Als er ook sprake was van mishandeling of verwaarlozing was de dader vaker familie en werkloos en woonden dader en slachtoffer vaker samen – de prototypische dader was een werkloos thuiswonend kind – dan in gevallen van louter financiële uitbuiting. De situatie duurde ook langer en het slachtoffer was vaker bang voor de dader en verkeerde vaker in slechte gezondheid. Pure financiële uitbuiting was „relatief gunstiger” voor het slachtoffer.

Naar schatting wordt één op de twintig Amerikaanse ouderen financieel uitgebuit door een familielid. De ouderen in het onderzoek raakten gemiddeld vele tientallen dollars kwijt. De studie is vorige week online gezet bij het wetenschappelijke tijdschrift Psychology of Violence. NRC