ECB leent banken ruim 500 miljard

Achthonderd Europese banken krijgen voor een record van 530 miljard euro aan speciale leningen van de Europese Centrale Bank. Daarmee worden ze voor een periode van drie jaar van geld voorzien tegen een rente van 1 procent.

Dit maakte de ECB vanmorgen bekend. Het is de tweede maal dat de centrale bank de banksector op deze schaal en voor deze lange termijn, steunt. De eerste keer, in december, namen 539 banken 489 miljard euro van dit soort krediet op. De operatie is door de ECB, onder de nieuwe topman Mario Draghi, in gang gezet om de vastgelopen Europese bankenmarkt vlot te trekken en een dreigende implosie van kredietverlening te voorkomen.

Een belangrijk neveneffect is dat vooral Zuid-Europese banken het geld gebruiken om in staatsschuld van de eigen overheid te beleggen en zo winst te maken op het renteverschil. Door die aankopen zijn de koersen van met name Spaanse en Italiaanse staatsobligaties sinds december fors gestegen. De rente, die tegengesteld beweegt aan de koersen van deze leningen, is daardoor flink gedaald. In die zin heeft de massieve lening aan de banksector de angel voorlopig uit de Europese schuldencrisis gehaald.

Het bedrag van 530 miljard euro van vanmorgen was iets groter dan op de financiële markten werd verwacht. Van de Nederlandse banken deed de vorige keer alleen SNS mee, voor een bedrag van 1,5 miljard euro. De bank bevestigde vanmorgen opnieuw te hebben deelgenomen, maar gaf geen bedrag prijs.

Analisten van ING verwachtten vanmorgen dat ook ditmaal banken uit Italië en Spanje er gebruik van zullen maken. De uitkomst is volgens hen gunstig. Een grotere lening had het wantrouwen in de banksector aangewakkerd, omdat banken kennelijk meer geld nodig hebben dan verwacht. Een lager bedrag zou twijfel hebben doen rijzen over de bereidheid en de capaciteit van banken om de aankopen van staatsschuld voort te zetten.

Stoot adrenaline: pagina 24-25