DSM heeft geen last van conjunctuur

Door veel verschillende producten te maken, en die af te zetten in veel verschillende landen, is DSM minder gevoelig voor economische schommelingen.

DSM is de afgelopen jaren getransformeerd van een chemiebedrijf naar biotechnologiebedrijf. DSM produceert veel verschillende producten, van vitamines tot grondstoffen voor verf. En DSM verkoopt deze producten wereldwijd.

Drie verklaringen waarom de multinational uit Heerlen minder gevoelig is geworden voor de conjuncturele ontwikkeling. Daardoor kon de omzet in 2011 ten opzichte van 2010 met 11 procent stijgen tot ruim 9 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (Ebitda) nam met 12 procent toe tot 1,3 miljard euro.

De nettowinst steeg met ruim 60 procent tot 814 miljoen euro. Dit is ook het kengetal waar de aandeelhouders veel belangstelling voor hebben, want de nettowinst bepaalt de hoogte van het dividend. Het bedrijf verhoogt het dividend met 0,10 naar 1,45 euro per aandeel. Bij de opening van de Amsterdamse beurs steeg de koers met 1 procent.

Bestuursvoorzitter Feike Sijbesma is voorzichtig optimistisch over het komende jaar. „Wij zijn natuurlijk niet helemaal ongevoelig voor de conjuncturele ontwikkeling, maar dankzij onze producten op het gebied van gezondheid, voeding en materialen, onze brede geografische spreiding met een significante aanwezigheid in snelgroeiende economieën en onze sterke balans staan we er goed voor om onze doelstellingen voor 2013 te bereiken.”

De opkomende markten – China, India en Brazilië – worden steeds belangrijker voor DSM. Vijf jaar geleden maakten ze 20 procent uit van de omzet. In 2011 is dat gestegen tot 40 procent en vanaf 2015 wordt meer dan de helft van de DSM-omzet in deze landen gerealiseerd. „Wij hebben stevig geïnvesteerd in deze gebieden”, zegt Sijbesma, „en profiteren nu van de groei”.

DSM heeft het vierde kwartaal een iets lagere groei doorgemaakt dan de rest van 2011. Waar het bedrijfsresultaat over het hele jaar met 12 procent steeg, bleef de groei in het vierde kwartaal op 6 procent steken. Het bedrijfsresultaat steeg met 6 procent tot 293 miljoen euro.

In 2011 behield het concern zijn nummer 1-positie in de chemiesector volgens graadmeter Dow Jones Sustainability World Index. Dit is het derde achtereenvolgende jaar dat DSM is uitgeroepen tot wereldwijde duurzaamheidsleider in zijn sector, en in totaal de zesde keer sinds 2004.

Het aantal werknemers bij het concern steeg wereldwijd afgelopen jaar met 300 mensen tot 22.200. In Nederland daalde de werkgelegenheid met 300 mensen naar 6.000. Veel onderzoek en ontwikkeling vindt plaats in Nederland. De omzet uit innovatie – gemeten als de omzet uit innovatieve producten en toepassingen die in de laatste vijf jaar zijn geïntroduceerd – bereikte een niveau van 18 procent van de totale omzet in 2011 en lag daarmee dicht bij de doelstelling van 20 procent voor 2015.

In Delft vindt bijvoorbeeld het onderzoek plaats naar de tweede generatie biobrandstoffen. Bij deze biobrandstoffen wordt niet het voedseldeel van de plant gebruikt, maar het restafval. Eerder dit jaar kondigde DSM een joint venture aan met het Amerikaanse bedrijf POET, een van de grootste ethanolproducenten ter wereld. De twee bedrijven gaan een fabriek bouwen in de VS, de eerste die op commerciële schaal de tweede generatie biobrandstoffen gaan produceren.

    • Cees Banning