Commissie: strafprocedure tegen Nederland om regels migratie

EU-commissaris van Sociale Zaken Laszlo Andor heeft felle kritiek op Nederland. Foto AFP / Georges Gobet

De Europese Commissie dreigt met een strafprocedure tegen Nederland als het de nieuwe regels voor arbeidsmigratie niet aanpast. Dat blijkt uit een brief van de Commissie aan de ministers Kamp (Sociale Zaken) en Leers (Asiel en Migratie) die in het bezit is van NRC Handelsblad.

Nederland wil EU-burgers al na drie maanden kunnen uitzetten als ze in die tijd geen werk hebben gevonden. Maar volgens de Europese wetgeving hebben EU-burgers minimaal zes maanden de tijd om een baan te vinden of te bewijzen dat ze “een serieuze kans maken” op werk. In een strafprocedure wordt de kwestie voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Die ziet toe op de EU-wetgeving. Als het Hof de Commissie gelijk krijgt, moet Nederland de regels aanpassen. Anders volgt een boete.

Commissie: Nederland mag in buitenland wonende EU-burgers sociale zekerheid niet ontzeggen

De Commissie heeft er ook bezwaar tegen dat Nederland EU-burgers die buiten Nederland wonen maar in Nederland werken, geen recht op sociale zekerheid wil geven. De twee Eurocommissarissen die de brief ondertekenden, Laszlo Andor van werkgelegenheid en sociale zaken en Viviane Reding van justitie, wijzen op de Europese regels voor grensarbeiders waaraan Nederland is gebonden. Die bepalen dat je niet in het land zelf hoeft te wonen om recht te kunnen hebben op dezelfde sociale en belastingvoordelen als de inwoners. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de brief, die eind vorig jaar is verstuurd, nog niet beantwoord. Het wil nu geen reactie geven.

Eurocommissaris Andor maakte in NRC Handelsblad vorig jaar al duidelijk dat hij de nieuwe Nederlandse regels voor arbeidsmigratie niet zou accepteren. Hij was daar “ernstig verontrust” over. Ook in de brief staat dat de Commissie “grote zorgen” heeft en niet bereid is om een compromis te accepteren over zo’n “belangrijke kwestie” als het vrije verkeer van werknemers in de EU.

Nederland om meerdere kwesties onder vuur in Europa

Nederland dreigt binnenkort ook een strafprocedure tegen zich te krijgen over de Zeeuwse Hedwigepolder, die de Nederlandse regering droog wil houden. Nederland krijgt daarnaast hevige kritiek op het standpunt over Roemenië en Bulgarije die van Nederland nog niet mogen toetreden tot de Schengenzone. Verder nemen veel Europese politici het Nederland kwalijk dat er geen afstand wordt genomen van het meldpunt voor klachten over Oost-Europeanen dat de PVV heeft opgezet.