Britten willen invloed Europees Hof beperken

De regering van de Britse premier Cameron wil de invloed van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inperken. Foto Reuters / Stefan Wermuth

De Britse regering wil het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) aanpassen en daarmee de invloed van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inperken.

Dat blijkt uit een ontwerpverklaring die uitgelekt is naar Britse media, meldt de BBC. De roep om een aanpassing van het EVRM komt op een moment dat het Verenigd Koninkrijk voorzitter is van de Raad van Europa, de organisatie waaronder het mensenrechtenhof valt. Londen wil tijdens een conferentie van de Raad in Brighton in april een akkoord bereiken over een beperktere rol van het mensenrechtenhof in Straatsburg, schrijft Mark Beunderman vandaag in NRC Handelsblad.

“Al enige tijd ligt het hof onder vuur in het Verenigd Koninkrijk. Het zou zich te activistisch opstellen en de soevereiniteit van nationale regeringen en parlementen aantasten. In het Verenigd Koninkrijk ontstond de afgelopen weken veel ophef omdat het mensenrechtenhof de uitlevering naar Jordanië verbood van Abu Qatada, een imam die ervan wordt verdacht de rechterhand van Osama bin Laden in Europa te zijn geweest.”

Volgens de Britse plannen moeten nationale regeringen een zogeheten grotere ‘margin of appreciation’ oftewel interpretatieruimte krijgen bij de toepassing van vonnissen uit Straatsburg. Daarnaast zou het mensenrechtenhof geen zaken behandelen die al gediend hebben bij nationale rechtbanken en de zaken op het laagste niveau overgelaten worden aan de nationale rechter.

De Britse roep om het EVRM aan te passen staat niet alleen in Europam, schrijft Beunderman. Ook in Nederland spreken politici hierover.

Ook de Nederlandse regering wil dat landen meer bevoegdheden krijgen om het mensenrechtenverdrag te interpreteren. In Den Haag gaan vooral uit VVD-hoek stemmen op tegen het ‘Straatsburgse activisme’ en voor nationale soevereiniteit.

Vorig jaar liet Thorbjørn Jagland, de secretaris-generaal van de Raad van Europa zich in NRC Handelsblad nog negatief uit tegen aanpassingen aan het EVRM. Hij waarschuwde dat deze het gezag van het Hof zou ondermijnen en landen als Rusland, die het niet nauw nemen met de mensenrechten, in de kaart zouden spelen.