Vlaams Fonds voor de Letteren geïrriteerd door uitlatingen Louis Paul Boon Genootschap

Koen van Bockstal, sinds enkele maanden directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren, is geïrriteerd door het handelen van de Vlaamse dichter Willem M. Roggeman. Die heeft als voorzitter van het Louis Paul Boon Genootschap een persverklaring laten verspreiden waarin kritiek wordt geleverd op hun subsidiekorting. 

De ophef ontstond toen duidelijk werd dat het Louis Paul Boon Genootschap, in 1979 opgericht ter promotie van de in dat jaar overleden Vlaamse schrijver en dichter Louis Paul Boon (1912-1979), dit jaar geen aanspraak meer maakt op een werksubsidie. Die subsidie bedraagt 6000 euro. Een enorm bedrag vergeleken met de basissubsidie van 750 euro die het Genootschap dit jaar nog wel van het Vlaams Fonds voor de Letteren zal ontvangen.

De subsidiekorting komt voor het Louis Paul Boon Genootschap op een uiterst ongelukkig moment. 2012 is het Louis Paul Boon jaar, het jaar waarin de honderdste geboortedag van de Vlaamse schrijver wordt gevierd. Daar wilde het Genootschap op een aantal manieren bij stilstaan. Naast het organiseren van enkele manifestaties moest er ter ere van Boon een ‘groot huldeboek’ verschijnen. Daarvoor hebben auteurs als Kristien Hemmerechts en Geert van Istendael inmiddels al een verhaal geschreven.

Tevergeefs, meent Roggeman. Door de subsidiekorting denkt hij alle initiatieven te moeten stopzetten. Daarbij zal ook het driemaandelijkse tijdschrift Boelvaar Poef, dat in Nederland en Vlaanderen aan zo’n 500 leden wordt verstrekt, volgens Roggeman noodgedwongen ophouden te bestaan. Roggeman begrijpt niet dat de subsidie juist in dit feestelijke jaar moet worden beëindigd:

,,Wij hebben de afgelopen 10 jaar altijd hetzelfde voorstel ingestuurd en steeds subsidie gekregen. Datzelfde voorstel hebben we ook dit jaar opgestuurd. De nieuwe directeur is blijkbaar niet op de hoogte van ons dossier.”

Die opmerking schiet bij Van Bockstal in het verkeerde keelgat:

,,Een commissie, en niet ik, heeft vorig jaar al aangegeven dat het subsidievoorstel van het Louis Paul Boon Genootschap uiterst zwak was. Het Genootschap kreeg de opdracht met een sterkere onderbouwing te komen. De commissie heeft bijna opgelepeld hoe ze een beter dossier konden maken.”

Dat het Louis Paul Boon Genootschap dit jaar toch weer dezelfde subsidie-aanvraag indiende, stuitte Van Bockstel tegen de borst:

,,Wij hebben ze een jaar de kans gegeven om hun voorstel te verbeteren. Daar hebben ze geen gebruik van gemaakt. Dan moet je als Fonds de moed hebben om de subsidieverstrekking stop te zetten.”

Al in de persverklaring die door het Louis Paul Boon Genootschap is verspreid, werd te kennen gegeven dat tegen de beslissing van het Vlaams Fonds voor de Letteren in beroep zal worden gegaan. Om die reden wenst Van Bockstal niet specifieker op de zaak in te gaan.

    • Roderick Nieuwenhuis