Merkel heeft oppositie nodig bij steun Grieken

De Duitse Bondsdag heeft gisteren het tweede financiële hulppakket voor Griekenland goedgekeurd. Maar bondskanselier Angela Merkel miste voor het eerst in de schuldencrisis voldoende steun in haar eigen coalitie om zonder oppositie een meerderheid te behalen.

Toch heeft een ruime parlementaire meerderheid ‘ja’ gezegd tegen de kredietverlening aan Athene ter waarde van 130 miljoen euro. „Niemand kan voorzien welke gevolgen een faillissement van Griekenland heeft”, waarschuwde Merkel voor de stemming. Ze noemde de kredietverlening weliswaar niet vrij van risico’s, maar een Grieks bankroet zou een avontuur betekenen. „En avonturen mag ik niet ondernemen, dat verbiedt mijn ambtseed mij.”

Van de 591 aanwezige Bondsdagafgevaardigden stemden 496 voor steun aan Griekenland. Merkels coalitie van christen-democraten en liberalen telde 304 voorstanders, terwijl ze voor een zogeheten ‘kanseliersmeerderheid’ minstens 311 stemmen nodig had. Het feit dat Merkel geen eigen meerderheid haalde, laat de twijfels zien van met name conservatieve coalitiegenoten over de Griekse kredieten, waaraan Duitsland door zijn omvang het meeste bijdraagt van alle EU-lidstaten. De oppositie stemde voor steunverlening, op Die Linke na.

Het missen van de kanseliersmeerderheid is een politieke nederlaag voor Merkel, hoewel de christen-democraten erop wijzen dat de afwezigheid van een aantal coalitiegenoten door ziekte medebepalend is geweest voor de uitslag. Merkel leed vorige week ook al een nederlaag bij de kandidatuur voor het Duitse presidentschap. Ze was geen voorstander van Joachim Gauck, maar moest hem toch als kandidaat accepteren toen bleek dat de FDP, haar liberale coalitiepartner, Gauck steunde.

Volgens Merkel is „geen snelle oplossing” mogelijk. Ze wil het toekomstige reddingsfonds voor de euro, het Europees Stabiliteitsmechanisme, sneller dan gepland van geld voorzien, en er nog dit jaar 11 miljard euro in storten.

Oud-bondskanselier Helmut Kohl roept vandaag in dagblad Bild Duitse ‘eurosceptici’ tot de orde. „De crisissituatie in Griekenland mag er niet toe leiden dat wij het doel van een verenigd Europa uit het oog verliezen of zelfs ter discussie stellen. We hebben, juist nu, meer Europa nodig en niet minder”, schrijft hij.