Doofheid vergroot het risico op vallen

Mensen die maar een klein beetje doof worden, blijken drie keer zoveel risico te lopen ten val te komen. Dat is de uitkomst van Amerikaans bevolkingsonderzoek waar artsen bij ruim tweeduizend vrijwilligers tussen de 40 en 69 jaar het gehoor testten en hen ondervroegen hoe vaak zij ten val waren gekomen. De resultaten staan vandaag in het medisch-wetenschappelijke blad Archives of Internal Medicine.

Bij statistische analyse van de gegevens bleek al een kleine achteruitgang van het gehoor (met 25 decibel) significant samen te hangen met bijna drie keer meer valpartijen in het voorgaande jaar. Iedere 10 decibel minder bleek de kans op vallen nog eens 1,4 keer te vergroten. Ook toen de mild en ernstig gehoorgestoorden uit de analyse werden verwijderd, bleef het effect van doof worden op vallen bestaan.

De onderzoekers weten nog niet hoe zij dit verband oorzakelijk moeten verklaren. Mogelijk kunnen mensen die minder goed horen zich niet zo’n goed beeld van hun omgeving vormen, waardoor zij eerder struikelen. Een andere optie die de onderzoekers willen bestuderen, is dat mensen met gehoorverlies eerder ten val komen doordat zij in vergelijking met anderen heel intensief moeten luisteren. Dat leidt af van de aandacht die nodig is bij het lopen en het bewaren van de balans.