Correcties en aanvullingen

Angel Boligan

De illustratie bij het artikel Geen discussies in de eenmanspartij SP (27 februari, pagina 14 en 15) is niet van Pavel Constantin, maar van Angel Boligan.