‘Corporaties staan te gemakkelijk borg voor elkaar’

Woningcorporaties staan via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) veel te gemakkelijk borg voor elkaar. Dat zeggen de directeuren van vier corporaties vandaag anoniem in Trouw.

In het WSW staan alle vierhonderd corporaties borg voor elkaars leningen. Zo kunnen ze goedkoper geld lenen. Degene die het uitleent loopt dan namelijk minder risico. Vijftien corporaties behartigen in de deelnemersraad de belangen van de rest. Vier van die vijftien corporaties zeggen nu problemen te zien.

“Je hoefde als corporatie tegenover het WSW eigenlijk alleen te zeggen dat je geld wilde lenen voor ‘een project’ of voor ‘herfinanciering’. Zij stonden dan wel garant. Dat kan natuurlijk niet langer zo”, zegt een van de directeuren in de krant.

Vorig jaar kwam de grootste woningcorporatie van het land, Vestia, in financiële problemen. Het WSW stond sinds september borg voor anderhalf miljard euro aan extra leningen die Vestia om die reden moest afsluiten. Maandag bleek dat de Nederlandse Waterschapsbank 1,7 miljard euro beschikbaar stelt, geborgd door het WSW. De eerdere garantstelling van anderhalf miljard zou daarmee komen te vervallen.

Als meer corporaties in de problemen komen, is het de vraag of het WSW nog wel garant kan staan. Volgens een directeur zijn alarmbellen niet op tijd afgegaan. Hij wijst erop dat de opstapte Vestia-topman Erik Staal in interviews trots verkondigde dat hij een procent goedkoper leende dan collega’s. “Dan ben je óf geniaal óf je speculeert.”

De deelnemersraad van het WSW komt 8 maart bijeen. De vier directeuren willen dan voorstellen dat corporaties voortaan precies aan moeten geven waarvoor ze geld nodig hebben. De vraag is volgens de krant of dat lukt. Momenteel staat het WSW borg voor 85,3 miljard euro aan leningen, maar er werken maar 45 mensen. Als iedere lening onder de loep moet worden genomen is veel meer personeel nodig.