CDA en GroenLinks willen ‘redelijker’ auteursrechten

Tarieven voor auteursrechten moeten vóóraf op redelijkheid gecontroleerd kunnen worden. GroenLinks en het CDA willen zo’n toets vooral instellen voor non-profitorganisaties, zoals sport- en carnavalsverenigingen. Die betalen volgens de twee partijen vaak „exorbitante” en „onredelijk hoge” tarieven voor het draaien van muziek.

‘Collectieve beheersorganisaties’ zoals Buma/Stemra en Lira onderhandelen namens muzikanten, schrijvers en kunstenaars met gebruikers over een vergoeding voor gebruik van hun werk. „Door hun monopoliepositie komt dat in de praktijk neer op het opleggen van uitzonderlijk hoge tarieven in diverse sectoren”, zegt Kamerlid Mariko Peters (GroenLinks). Dit voorstel moet voor gebruikers eerlijker tarieven opleveren.

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) reageerde vanmorgen negatief op het plan. Hij ziet wel dat momenteel onduidelijk is op welke basis de beheersorganisaties hun tarieven baseren, schrijft hij: „Bij tariefvorming moet sprake zijn van meer transparantie, uniforme grondslagen en meer draagvlak.”

Maar toetsing vooraf zou „onnodige juridisering” met zich meebrengen: „Het gevaar bestaat dat belanghebbenden bezwaar en beroep gaan aantekenen tegen de goedkeuring, of juist afkeuring, van de tarieven.” Teeven wil een geschillencommissie waar organisaties achteraf bezwaar kunnen maken.