Bijna tweeënhalf miljoen handtekeningen tegen ACTA

Leden van Avaaz.org overhandigden de handtekeningen vandaag in Brussel. Foto Reuters / Eric Vidal

Campagnenetwerk Avaaz.org heeft bijna tweeënhalf miljoen handtekeningen tegen het ACTA-verdrag verzameld. De 2.442.240 handtekeningen tegen het omstreden anti-piraterijverdrag werden vandaag aan het Europees Parlement aangeboden.

In Brussel wordt de Anti-Counterfeiting Trade Agreement de komende dagen door verschillende comités behandeld. Ratificatie in door het Europees Parlement is voorlopig uitgesteld, nadat vorige week bekend werd dat de tekst van het verdrag eerst wordt voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. Volgens eurocommissaris De Gucht zal het oordeel van de hoogste rechterlijke instelling van de EU duidelijkheid scheppen over het verdrag.

Europees Parlement moet verdrag goedkeuren voor ratificatie

Het Europees Parlement moet het omstreden internationale verdrag goedkeuren, anders kan de EU het, als één van de partijen, niet ratificeren. Ook moeten de 27 nationale parlementen van de EU-landen de overeenkomst goedkeuren. 22 EU-landen hebben het verdrag nu ondertekend, Duitsland, Polen, Tsjechië, Slowakije en ook Nederland voorlopig nog niet. Eerst moet volgens de Kamer duidelijk worden dat het verdrag niet in strijd is met de grondrechten.

Het ACTA-verdrag beoogt de handel in illegale producten tegen te gaan en het intellectueel eigendom te beschermen. Het verdrag heeft tot een storm van protest geleid. Ook in het Europees Parlement bestaat veel weerstand tegen het verdrag. Met de handtekeningen wil Avaaz.org ervoor zorgen dat het Europees Parlement uiteindelijk tegen zal stemmen.

“We realiseren ons dat het Europees Parlement eerder tegen was - maar sommige europarlementariërs twijfelen nu. Laten we ze het laatste duwtje geven dat nodig is om het verdrag af te keuren!” - Avaaz.org

ACTA-verdrag is omstreden

Tegenstanders vinden dat door het verdrag de vrijheid van meningsuiting onder druk kan komen te staan als het wordt geratificeerd. Burgerrechtenactivisten als het Nederlandse Bits of Freedom en Amnesty International denken dat er door het verdrag webverkeer kan worden gecontroleerd en individuele internetters aangepakt kunnen worden.

Volgens de EU verandert er met de invoering van ACTA, dat beoogt de handel in illegale producten tegen te gaan en intellectueel eigendom te beschermen, niets voor de inwoners van de Unie.