As

Mijn ouders hebben ondanks hun respectabele leeftijd (79 en 80 ) nog een pragmatische kijk op het leven.

Tijdens een gesprek over mogelijke dementie, eventuele euthanasie en het onvermijdelijk overlijden blijkt dat hun voorkeur uitgaat naar crematie. Wat er met de as gebeurt is voor mijn vader zelf van geen belang, vindt hij. Uitstrooien, in een urn of wat we verder ook maar zouden willen, het maakt hem absoluut niets uit.

„Nou”, reageert mijn moeder vriendelijk, „dan bewaar ik je wel voor als het weer eens glad is buiten.”

    • Ruud van Beest