Spaanse rechter Garzón vrijgesproken van machtsmisbruik

Baltasar Garzón wacht op 24 januari jl. zijn straf af in het Spaanse hooggerechtshof. Vandaag is hij in een andere zaak over misbruik van zijn ambt vrijgesproken. Foto AFP / Pierre Philippe Marcou

Het Spaanse hooggerechtshof heeft de omstreden rechter Baltasar Garzón vrijgesproken van beschuldigingen van machtsmisbruik, meldt persbureau AP. Begin deze maand werd hij in een andere zaak veroordeeld tot elf jaar ambtsontzetting voor soortgelijk misbruik van zijn ambt.

Garzón werd aangeklaagd voor ambtsmisbruik vanwege een onderzoek naar wreedheden begaan tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936 - 1939) en de daaropvolgende Franco-dictatuur dat hij in 2008 startte. Van die aanklachten is hij nu vrijgesproken:

Begin februari werd Garzón in een andere zaak veroordeeld tot elf jaar ambtsontzetting vanwege zijn onderzoek naar corruptie binnen de Spaanse regeringspartij PP. Daarmee kwam een einde aan zijn carrière als rechter. In deze zogenoemde Gürtel-zaak liet de onderzoeksrechter gearresteerde politici en hun advocaten afluisteren – met een beroep op Spaanse wetgeving die dit mogelijk maakt. De klagers menen dat hiermee hun grondrechten werden geschonden. Volgens Garzón was het afluisteren wettig omdat er een risico was dat de advocaten hielpen corruptiegeld en bewijsmateriaal te verduisteren.

‘Gárzon verdeelt de publieke opinie in Spanje diep’

Garzón is nog niet van de aanklagers af. Een derde zaak, waarvan nog niet zeker is of het Hof hem in behandeling neemt, betreft zijn rol in een onderzoek naar Santander, de bank waarvan hij ooit giften aannam om een leerstoel in de VS te bekleden. De zaken zijn niet aangebracht door het Openbaar Ministerie, dat verdedigt juist Garzóns onschuld, maar door falangistische (fascistisch-nationalistische) groepen en enkele van de afgeluisterde advocaten.

Garzón verdeelt de publieke opinie in Spanje diep, zo schreef onze correspondent in Madrid Merijn de Waal onlangs in NRC Handelsblad:

“Zijn aanhangers noemen hem een superrechter die het met succes opnam tegen ETA- en moslimterroristen, drugshandelaren, corrupte politici en mensenrechtenschenders wereldwijd. Zijn tegenstanders vinden hem een ijdeltuit, die in zijn scoringsdrift regelmatig zijn boekje te buiten gaat. Voor rechts geldt hij bovendien als een ‘linkse rechter’, sinds hij kortstondig staatssecretaris was onder de socialistische premier González.”

Garzón werd wereldberoemd toen hij in 1998 een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Chileense dictator Augusto Pinochet en in 2003 tegen Al-Qaeda-leider Osama bin Laden.

    • Judith Laanen