Raad van State kritisch over 'Maurowet' van PvdA en CU

De Raad van State is kritisch over het initiatiefwetsvoorstel om minderjarige vreemdelingen die langer dan acht jaar in Nederland zijn een verblijfsvergunning te geven. PvdA en ChristenUnie zetten hun initiatief desondanks door, en presenteren het voorstel vanmiddag.

De partijen willen dat buitenlandse kinderen die in Nederland ‘geworteld’ zijn, zoals bijvoorbeeld de Angolese asielzoeker Mauro Manuel, een verblijfsvergunning krijgen. Voor gezinnen met kinderen moet de grens op acht jaar komen en voor alleenstaande minderjarige asielzoekers op vijf jaar. Voorwaarde is onder andere dat die lange verblijfsperiode in Nederland mede te wijten moet zijn aan traag overheidsoptreden.

De Raad van State vindt dat het voorstel rechtsongelijkheid zou scheppen, omdat juist personen die na een uitspraak van de rechter níét zijn vertrokken, hierdoor nu wel kans op een verblijfsvergunning krijgen. In tegenstelling tot degenen die Nederland wél hebben verlaten. Ook verhelpt dit plan het probleem van trage procedures niet, schrijft de Raad van State. Tijd als criterium hanteren zou mensen ertoe aanzetten om hun procedure op te rekken; bovendien kan de minister voor schrijnende gevallen nu al zijn discretionaire bevoegdheid gebruiken.

Of dit initiatief voldoende steun in de Kamer krijgt, hangt vooral af van het CDA. PVV en VVD zijn tegen. De druk op het CDA om in te stemmen nam afgelopen weken toe, omdat meerdere regionale CDA-afdelingen ervóór bleken om gewortelde kinderen een vergunning te geven. In bijvoorbeeld Maastricht, waar minister Leers (Immigratie en Asiel, CDA) burgemeester was, dient het CDA morgen een motie in met een oproep voor een kinderpardon.