Proces ngo-medewerkers in Egypte uitgesteld

Ngo’s zouden illegaal financiële steun hebben gekregen.

. Het proces tegen 43 medewerkers van buitenlandse non-gouvernementele organisaties in Egypte is verdaagd tot 26 april. Dat heeft de Egyptische rechtbank gisteren bepaald tijdens de chaotische openingszitting. De ngo’s, organisaties die niet aan een overheid zijn gebonden, zouden illegaal financiële steun hebben gekregen uit onder meer de Verenigde Staten om onrust te zaaien in Egypte. Aanklager Abdullah Yassin beschuldigde de verdachten van ‘illegale activiteiten’ die neerkomen op een „inbreuk op de soevereiniteit van de staat Egypte”.

Dertien Egyptische ngo-medewerkers waren bij de zitting aanwezig. Ze werden opgesloten in een metalen kooi, zoals gebruikelijk is in de Egyptische rechtbank. Van de zestien aangeklaagde Amerikanen mogen er zeven het land niet verlaten.

De openingszitting ontaardde al snel in een chaos. Journalisten, advocaten en waarnemers verdrongen elkaar in de kleine rechtszaal en de rechter besloot daarop de zaak uit te stellen.

De kwestie heeft de betrekkingen tussen Egypte en de Verenigde Staten onder druk gezet. De Amerikaanse regering heeft gedreigd ruim een miljard euro aan hulpgelden in te houden als de regering in Caïro niet afziet van haar campagne tegen de ngo’s. De Amerikaanse president Barack Obama heeft er meerdere malen bij het militaire bewind in Egypte op aangedrongen de zaak te laten vallen. (AP)