Vestia krijgt miljardenlening van Waterschapsbank

De noodlijdende woningcorporatie Vestia krijgt een lening van 1,7 miljard van de Nederlandse Waterschapsbank. Dat bevestigt Ronald Florisson, de woordvoerder van Vestia.

De lening van 1,7 miljard vervangt deels bestaande leningen met risicovolle rentecontracten (derivaten) die Vestia heeft met banken. Het geld van de Waterschapsbank geeft Vestia de tijd om het derivatenpakket (totale waarde 10 miljard) af te bouwen en veilig te stellen. Verder beschikt Vestia nu over 500 miljoen aan nieuwe liquiditeiten, zegt Florisson.

Vestia in nood door renteverzekeringen op leningen

Vestia, Nederlands grootste woningcorporatie (79.000 huurhuizen), raakte in nood door renteverzekeringen op leningen (derivaten). De corporatie verdubbelde in 2010 het derivatenpakket tot tien miljard euro. Doel was in de toekomst te kunnen bouwen met lage leenlasten. Toen de rente tegen Vestia’s verwachting in daalde in plaats van steeg, eisten banken meer garanties. De 1,6 miljard die is bijgestort, vloeit terug naar Vestia als de rente stijgt. Als Vestia nogmaals een grote som geld zou moeten bijstorten, dreigde een groot probleem.

Andere woningcorporaties staan al garant voor 1 miljard euro

Los van de lening van de Waterschapsbank willen twintig andere woningcorporaties garant staan voor een financiële buffer van ruim 1 miljard euro. Dat schrijven Eppo König en Daan van Lent vandaag in NRC Handelsblad. De groep corporaties stelt harde voorwaarden aan deze eventuele garantstelling. De corporaties willen naast de borgstelling niet ook nog eens saneringssteun geven via toezichthouder van de corporatiesector Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Om deze dubbele betaling te voorkomen moet alleen eerst de wet worden aangepast.

Garantiestelsel woningcorporatiesector vastgelopen door miljardentekort Vestia

Door het miljardentekort bij Vestia is het garantiestelsel voor de woningcorporatiesector vastgelopen. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zit aan zijn limiet nadat het in de afgelopen maanden voor 1,6 miljard euro borg heeft moeten staan voor Vestia. Het alternatieve plan van de twintig corporaties moet voorkomen dat Vestia kan omvallen en andere woonbedrijven meesleurt die noodhulp moeten geven.

Eventueel faillissement kan leiden tot vicieuze cirkel in corporatiesector

Als Vestia nogmaals een grote som geld zou moeten bijstorten, dreigde een groot probleem. Ingrijpen van de overheid of de toezichthouder CFV, zou voor banken het alarmsignaal kunnen zijn om alle uitstaande leningen bij Vestia direct op te eisen. Bij een eventueel faillissement van Vestia moeten het waarborgfonds en andere corporaties hun verplichtingen nakomen, wat tot een vicieuze cirkel in de corporatiesector kan leiden. Vestia benadrukte vanmiddag dat een rampscenario nu niet aan de orde is.

Het miljardentekort van Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland, werd eind januari in de media bekend. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, De Nederlandsche Bank, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, en het CFV zijn sinds augustus vorig jaar betrokken bij de zaak.