Minder winst op krediet aan Athene

Nederland ontvangt de komende twee jaar 140 miljoen euro minder dan begroot aan renteopbrengsten op leningen aan Griekenland. De verwachte daling van renteinkomsten komt voort uit aanpassingen van het reddingspakket voor Griekenland. Dit jaar gaat het om 50 miljoen euro, in 2013 vallen de rente-inkomsten met 90 miljoen tegen.

Minister Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) heeft dit aan de Tweede Kamer gemeld. De daling is een gevolg van een lagere rente over de leningen aan Griekenland, maar volgens de bewindsman wordt de rentetegenvaller gecompenseerd door de winst die de Europese Centrale Bank maakt op Griekse obligaties. Die winst kan via de centrale bank weer in de staatskas vloeien.

De particuliere obligatiehouders hebben in het reddingspakket van 130 miljard euro akkoord moeten gaan met een afwaardering van 53,5 procent van hun obligaties. Voor de Europese Centrale Bank, die de laatste tijd veel Griekse obligaties heeft opgekocht, geldt die afwaardering niet. Verwacht wordt dat die obligaties de ECB veel winst opleveren.

Nederland neemt ruim 6 procent van de afgesproken garanties voor zijn rekening. Het eerder deze maand aangepaste reddingspakket past binnen het Nederlandse garantieplafond van 98 miljard.

De Jager schrijft aan de Kamer dat het reddingspakket geen garantie vormt „dat de problemen in Griekenland geheel opgelost” zijn. Toch verbetert het voor Griekenland „het uitzicht op herstel van vertrouwen en financiële stabiliteit in de eurozone”.

De brief van De Jager laat zien hoe diepgaand de Trojka (IMF, ECB en Europese Commissie) zich met het beleid in Griekenland bezighoudt. Op het gebied van de zorg bijvoorbeeld is het doel om de uitgaven onder de 6 procent van het BBP te houden. Dat moet onder meer bereikt worden door 1 miljard euro minder aan medicijnen te geven.

Komende donderdag en vrijdag vindt in Brussel een Europese Top plaats waar de financiële crisis verder besproken zal worden.