'Lexa.nl telt ruim 2,3 miljoen Nederlandse singles'

Freek Schravesande

De aanleiding

Lexa.nl beweert op de voorpagina van de eigen site dat ‘meer dan 2,3 miljoen Nederlandse singles zijn ingeschreven en op zoek naar een leuke date of succesvolle relatie’. Daarmee is Lexa naar eigen zeggen ‘de grootste en meest succesvolle datingsite van Nederland’. Lezer Onno de Haan vroeg next.checkt te controleren of Lexa inderdaad zoveel leden heeft.

Interpretaties

Het cijfer van 2,3 miljoen is volgens Lexa gebaseerd op gegevens uit de ‘Actual Members Base’. Daarin staat volgens een woordvoerder „het aantal actuele leden plus alle nieuwe inschrijvingen min alle uitschrijvingen per maand”. Volgens de database stond de teller afgelopen januari op 2.305.427 leden. In december waren dat er nog 2.267.843, in november 2.243.789.

Het aantal ‘actuele leden’ zijn alle mensen van achttien jaar en ouder met de Nederlandse nationaliteit die in de internationale database van de Franse moederorganisatie Meetic staan genoteerd als ‘ingeschreven’. Dit zijn dus niet, zo benadrukt de woordvoerder, het totaal aantal leden dat sinds de oprichting van Lexa in 2002 ingeschreven heeft gestaan. Wie zich in 2004 inschreef en in 2005 weer uitschreef is niet ‘ingeschreven’ en wordt dus niet meegerekend in het cijfer.

Maar ‘ingeschreven’ is iets anders dan ‘actief’. Wie zich in 2004 inschreef en de site verder nooit bezocht, is nog wel ingeschreven. Als ingeschreven staan zowel betalende als gratis leden. Gratis leden kunnen op de site wel zoeken naar profielen, maar ze kunnen geen berichten van geïnteresseerden bekijken of reageren.

De drempel voor inschrijving op Lexa.nl is laag in vergelijking tot andere datingsites: je klikt geslacht aan, vult geboortedatum, postcode, gebruikersnaam, inlog en e-mailadres in, klikt een akkoordverklaring aan, drukt op ‘bekijk nu profielen’ en je bent lid. Vaker inschrijven is mogelijk met verschillende e-mailadressen.

Uitschrijven kan wel, maar is moeilijk. Als je de optie op de website eenmaal hebt gevonden, word je in eerste instantie gevraagd of je je profiel wilt ‘opschorten’: je bent onzichtbaar op de site maar je lidmaatschap blijft actief en wordt bewaard.

En, klopt het?

Onduidelijk is hoeveel van de 2.305.427 ‘actuele’ leden betalend lid zijn. Ook weten we niet hoeveel leden dubbel of vaker in het systeem voorkomen en hoeveel leden zijn ‘opgeschort’. Hierover doet Lexa geen mededelingen met het argument dat het moederconcern Meetic is genoteerd aan de beurs.

Wel kunnen we aan de hand van de demografie van Nederland berekenen of Lexa inderdaad 2,3 miljoen Nederlandse singles zou kunnen hebben.

Volgens het CBS woonden in 2010 1,8 miljoen personen tussen 18 en 65 jaar alleen. Van hen hadden er 450.000 een relatie, dus blijven er 1,35 miljoen singles over. Tel daarbij op ruim 820 duizend alleenstaande 65-plussers en ruim 316 duizend eenoudergezinnen en je komt maximaal op bijna 2,5 miljoen Nederlandse singles, ouderen in verzorginghuizen meegerekend. Maximaal, want van de mensen in deze laatste twee groepen is wel bekend dat ze geregistreerd staan als ‘alleenstaand’ maar niet of ze toch een relatie hebben.

In theorie kan de bewering van Lexa dus kloppen. Maar kijken we naar cijfers over internetgebruik, dan lijkt een ledental van 2,3 miljoen niet erg realistisch. Zo maakt niet meer dan 15 procent van de Nederlandse internetgebruikers van 16 jaar en ouder wel eens gebruik van online dating, staat in het Trendrapport Computer- en Internetgebruik 2011 uitgevoerd door Universiteit Twente. Dat zijn hooguit 1,6 miljoen Nederlanders. Zelfs als alle geïnteresseerden in e-dating Lexa.nl verkiezen boven de circa tweehonderd andere Nederlandse datingsites, haalt Lexa de 2,3 miljoen leden niet.

Een nauwkeuriger beeld geven de bezoekersaantallen van Lexa.nl. Op het adverteerdersgedeelte van de site staat dat Lexa ‘ruim 600.000 unieke bezoekers per maand telt’ met als bronvermelding ‘STIR, 2011’. Navraag bij de Stichting Internetreclame (STIR) leert dat het getal afkomstig is uit de Webmeter, een onderzoek onder tienduizend Nederlanders naar hun internetgedrag. De steekproef, representatief voor de Nederlandse bevolking, meet het bereik van 450 websites.

Lexa.nl zat tot en met juni 2011 in het bestand van STIR, daarna is het contract tijdelijk stopgezet. Uit de cijfers over dat eerste half jaar blijkt een gemiddeld bezoekersaantal van ruim 554 duizend per maand met uitschieters naar boven (786.600 unieke bezoekers in mei 2011) en naar beneden (289.800 unieke bezoekers in maart). Unieke bezoekers zijn mensen met een eigen IP-adres.

Conclusie

Volgens Lexa zijn meer dan 2,3 miljoen Nederlandse singles ingeschreven bij Lexa.nl en op zoek naar een leuke date of succesvolle relatie. Nederland telt volgens de beste schattingen 2,4 miljoen singles – ouderen in verzorgingstehuizen meegerekend. Zelfs als iedereen die wel eens aan online dating zegt te doen Lexa.nl verkiest boven de circa tweehonderd andere Nederlandse datingssites, haalt de site de 2,3 miljoen leden niet. Next.checkt beoordeelt de bewering daarom als onwaar.

    • Freek Schravesande