Corporaties stellen eisen aan miljard borg Vestia - willen rampscenario voorkomen

Actuele nieuwbouw van Vestia: Zeemeeuw II in Scheveningen. Foto NRC / Bas Czerwinski

Een groep van circa twintig woningcorporaties stelt harde voorwaarden aan een financiële garantstelling voor de noodlijdende woningcorporatie Vestia. De corporaties willen dat de wet wordt aangepast om te voorkomen dat ze dubbel moeten betalen indien Vestia acute steun nodig heeft. Dat bevestigen bronnen tegen NRC Handelsblad.

Door het miljardentekort bij Vestia is het garantiestelsel voor de woningcorporatiesector vastgelopen. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zit aan zijn limiet nadat het in de afgelopen maanden voor 1,6 miljard euro borg heeft moeten staan voor Vestia. Het alternatieve plan van de twintig corporaties moet voorkomen dat Vestia kan omvallen en andere woonbedrijven meesleurt die noodhulp moeten geven.

Vestia in nood door renteverzekeringen op leningen

Vestia, Nederlands grootste woningcorporatie (79.000 huurhuizen), raakte in nood door renteverzekeringen op leningen (derivaten). De corporatie verdubbelde in 2010 het derivatenpakket tot tien miljard euro. Doel was in de toekomst te kunnen bouwen met lage leenlasten. Toen de rente tegen Vestia’s verwachting in daalde in plaats van steeg, eisten banken meer garanties. De 1,6 miljard die is bijgestort, vloeit terug naar Vestia als de rente stijgt.

Het eerste deel van ruim 1 miljard euro werd in september vorig jaar gestort, het tweede deel van circa 550 miljoen in januari van dit jaar. Het Rijk en de gemeenten Rotterdam en Den Haag, waar Vestia veel vastgoed heeft, waren op de hoogte omdat zij uiteindelijk weer achter het waarborgfonds garant staan. De nood was acuut: formeel stelt het WSW zich niet garant voor onderpandverplichtingen voor derivaten.

Als Vestia nogmaals een grote som geld zou moeten bijstorten, dreigde een groot probleem. Ingrijpen van de overheid of de toezichthouder op de sector, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), zou voor banken het alarmsignaal kunnen zijn om alle uitstaande leningen bij Vestia direct op te eisen. Bij een eventueel faillissement van Vestia moeten het waarborgfonds en andere corporaties hun verplichtingen nakomen, wat tot een vicieuze cirkel in de corporatiesector kan leiden.

Corporaties willen rampscenario voorkomen

Twintig andere corporaties willen nu garant staan voor een buffer van ruim één miljard om dit rampscenario te voorkomen. De voorwaarde die ze stellen is dat ze niet ook nog eens moeten bijdragen aan zogenoemde saneringssteun van het CFV als andere corporaties in problemen komen.

Vestia benadrukt dat dit scenario nu niet aan de orde is, aldus woordvoerder Ronald Florisson. Vestia heeft voldoende liquide middelen, onder meer door de afwikkeling van derivatencontracten. Wel is Vestia “erg dankbaar” voor de achtervang.