COA wil directeur niet terug

Kees Versteegh

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil niet dat de op non-actief gestelde algemeen directeur Nurten Albayrak terugkeert bij de organisatie. De uiteindelijke beslissing daarover valt eind maart nadat het onderzoek naar het functioneren van Albayrak en het COA is afgerond. Dat melden bronnen rondom het COA.

Op 10 januari had het gerechtshof in Den Haag beslist dat Albayrak uiterlijk 1 maart weer aan het werk mocht, komende donderdag dus. Albayrak wilde dat ook graag. Het hof had minister Leers (CDA, Immigratie en Asiel) op de vingers getikt omdat die het onderzoek naar haar functioneren te lang had laten duren.

Leers stelde Albayrak vorig jaar september op non-actief, en gelastte een onderzoek naar haar functioneren en dat van het COA. Hij trof die maatregel na een NOS-uitzending waarin anonieme COA-medewerkers hun gal spuwden over wat zij zagen als despotisch gedrag van Albayrak. Leers verweet de COA-directeur bovendien te liegen over haar salaris.

In een gezamenlijke verklaring hebben het COA en Albayrak vanmorgen het uitstel gemeld van de beslissing over Albayraks toekomst. Het bevoegd gezag van het COA, voorzitter Ella Kalsbeek van de raad van toezicht, heeft tegen de zin van Albayrak op dit uitstel aangestuurd. Daarmee wilde ze zowel het COA als de minister meer tijd geven. Beide partijen zitten in een lastige positie. Een flink deel van het COA-personeel verzet zich tegen een terugkeer van Albayrak. Maar door de uitspraak van het hof zou een eventuele ontslagvergoeding voor Albayrak hoog uitvallen, zo’n half miljoen euro. Dat kan Leers moeilijk verkopen aan de Tweede Kamer.

Bij het ministerie wordt er nu vanuit gegaan dat het onderzoek naar Albayrak voldoende punten van kritiek zal opleveren om haar afkoopsom te kunnen beperken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door voormalig staatssecretaris Michiel Scheltema (D66, Justitie) en Jacqueline Rijsdijk, oud-directeur bij De Nederlandsche Bank.

    • Kees Versteegh