Brieven

Irritatie gaat over meer dan positief nieuws over Friso

Peter Vandermeersch legt uit dat de feiten van de berichtgeving rondom Friso grotendeels kloppen, maar dat NRC Handelsblad onbedoeld heeft meegewerkt aan het ontstaan van een te positief beeld over zijn gezondheid. Dat laatste betreurt hij.

De irritatie over de berichtgeving was er echter al vóór de persconferentie van afgelopen vrijdag. Niet de mogelijke onjuistheid riep een storm van reacties op, maar de manier waarop: dat twee artsen hun beroepsgeheim schonden; dat een verslaggever via haar echtgenoot, een arts die misbruik maakte van zijn positie, aan informatie was gekomen; dat NRC zich liet verleiden deze informatie groot op de voorpagina te plaatsen; en dat NRC de wens van het koningshuis voor terughoudendheid niet respecteerde.

Als introspectie schiet het artikel van Vandermeersch behoorlijk tekort. Hij schrijft dat NRC de motivatie van Tulleken beter had moeten inschatten. Over eigen motieven om het artikel te plaatsen geen woord.

Mirjam Lambermon

Helvoirt

Wegnemen onrust volk is een arrogante denkwijze

Zelfoverschatting lag ten grondslag aan de berichtgeving over de toestand van prins Friso. Hoe arrogant om te denken dat het je taak is met een klein stukje van de puzzel de onrust onder ‘het volk’ te moeten wegnemen, terwijl je geen zicht hebt op het totaalbeeld. Hier zijn de journalist, de onbehandelend arts en de eindredacteur fors onderuit gegaan.

Overigens begrijp ik ook niet waarom de redactie er nog steeds voor kiest om Tulleken als deskundige aan het woord te laten (NRC Handelsblad, 25 februari). Deze deskundige is (voorlopig) niet geloofwaardig meer, en er zijn genoeg andere neurochirurgen te raadplegen die objectiever overkomen.

A.P. van Lieshout

Breda

RVD had meer informatie moeten geven

In zijn column van afgelopen zaterdag noemt Youp van ’t Hek Tulleken dement. Het ware Friso-verhaal ligt veel genuanceerder. De RVD zat met handen in het haar. De prins is geen lid van het koninklijk huis, maar de regering en wellicht ook de Koningin hebben gevraagd om toch de leiding te nemen in de voorlichting.

De Koningin heeft in begrijpelijk verdriet de RVD opdracht gegeven zo weinig mogelijk openheid te betrachten en summier te zijn in de verstrekking van informatie. Zo kon het gebeuren dat de kudde koningsgezinden, paparazzi en voyeurs een week lang aan het speculeren sloeg over wat er aan de hand was.

Een paar uur na het ongeluk was bekend wat er aan de hand was. Dat had onmiddellijk naar buiten moeten worden gebracht. Dan hadden alle media hun boeltje kunnen pakken. Dan was er nooit sprake geweest van een gerucht van schedelbasisfractuur, dat Tulleken terecht ontzenuwde. Dan had Jannetje Koelewijn geen artikel geschreven, dat NRC wel degelijk moest plaatsen. Dan waren Koningin Beatrix en haar gezin ‘richtig in Ruhe gelassen’.

Eduard Rijnja

Muiden

Hongarije heeft EU nodig

De Europese Commissie dreigde vorige week radicaal op de ontwikkelingssteun aan Hongarije te korten, wegens het excessieve begrotingstekort. Europese ontwikkelingssteun is echter een broodnodig middel om de Hongaren op gelijke hoogte te trekken met West-Europa. Oost-Europa heeft qua concurrentiepositie een grote achterstand op het Westen, waardoor het steeds de verliezende partij is op de Europese vrije markt. Maar belangrijker is misschien wel dat de EU-gelden een motor zijn voor de Hongaarse economie.

Als ik rondkijk in Hongarije is er geen infrastructurele ontwikkeling die niet (mede) tot stand komt met EU-geld. Dat de EU Hongarije wil straffen is terecht, maar zonder deze steun is de Hongaarse economie kansloos, zeker nu buitenlandse investeerders wegens premier Orbáns nationalistische beleid vertrekken.

Zo stevent na nationale luchtvaartmaatschappij Malév ook de vervoersmaatschappij van Budapest af op een failliet. De EU heeft op het niet-economische beleid van Orbán terechte kritiek, maar bij dit soort maatregelen spint Orbáns populisme enkel garen, waardoor hij het vertrouwen van de bevolking blijft hebben om zijn ‘vrijheidsstrijd’ tegen de EU voort te zetten. Daarmee komt de Hongaarse democratie verder weg te staan dan ooit.

Tivadar Vervoort

Budapest

Vergoed slachtoffers direct

„Slachtoffers van misdrijven kunnen binnenkort terecht bij een centraal loket voor al hun schade” staat in NRC Handelsblad van 22 februari. Vaak moeten gedupeerden na het geleden leed lange juridische wegen bewandelen om hun recht te halen. Slachtoffers van bewezen misdrijven, medische missers en overheidsfalen zouden eigenlijk zonder mankeren en op zeer korte termijn door de Staat volledig schadeloos gesteld moeten worden.

Het zou de Staat der Nederlanden sieren als ze de zware last van slepende en slopende procedures van de benadeelden zou overnemen, onder onmiddellijke vergoeding van de geleden schade.

Tenslotte zou het ook een overheidstaak behoren te zijn om alle schade en kosten te verhalen op de schuldigen, zodat de toch al zwaar geschokte slachtoffers veel extra narigheid bespaard kan blijven.

Gé Tol

Deventer

Ziekenhuissoap is logisch gevolg van marktwerking

In de discussie over medische ethiek rondom de ziekenhuis-soap 24 uur: tussen leven en dood valt me op dat een aspect nauwelijks aan de orde komt.

Het VUmc wordt net als andere academische instellingen in Nederland in toenemende mate gerund vanuit de neoliberale filosofie van de huidige regering: kennisproductie en wetenschappelijk onderzoek moeten nuttig voor Nederland zijn en geld opleveren, anders kunnen ze worden opgedoekt.

Universiteiten moeten de boer op om inkomsten te verwerven. Zij moeten de financiële wereld kennen en weten hoe je ‘marktgericht’ moet opereren. Het gevolg is een regelrechte vercommercialisering van wetenschap en onderwijs. Tegenwoordige bestuurders worden dan ook geselecteerd op hun vermogen geld te genereren en politieke netwerken te bespelen, en steeds minder op hun vakinhoudelijke kennis. In plaats van een academisch medisch onderzoeksinstituut als het VUmc te beschermen tegen de aasgieren van de entertainmentindustrie, gaan bestuurders er zonder al te veel scrupules mee in zee.

Thijl Sunier

Hoogleraar antropologie aan de VU

  • Ge Tol
  • Thijl Sunier
  • Mirjam Lambermon
  • Tivadar Vervoort
  • Eduart Rijnja
  • A.P. van Lieshout