brief uit Argentinië

Een groep van zeventien Argentijnse schrijvers, journalisten en intellectuelen heeft de regering opgeroepen niet langer de confrontatie met Groot-Brittannië te zoeken over de Falklands. President Cristina Fernández de Kirchner wil onafhankelijkheid voor de eilanden, een Brits territorium. De ondertekenaars van het manifest, gepubliceerd in La Nación, vinden dat de Falklanders zelf moeten beslissen.

„We moeten ophouden met het opzwepen van de Falklands-kwestie en werken aan een alternatieve visie die het conflict overstijgt en bijdraagt aan een vreedzame oplossing. De belangrijkste problemen in ons land en onze diepste tragedies zijn niet het gevolg geweest van het verlies van territorium of een tekort aan grondstoffen, maar van een gebrek aan respect voor het leven, voor de mensenrechten, de democratische instituties en fundamentele waarden van Argentinië, als vrijheid, gelijkheid en zelfbeschikking. We hopen dat 2 april 2012 [de jaarlijkse herdenking van de Falklandoorlog van 1982, red.] niet aangegrepen zal worden voor de gebruikelijke escalatie van nationalistische uitroepen, maar dat wij als Argentijnen - politici, leiders en burgers - samen onverminderd nadenken over de relatie tussen onze eigen fouten en mislukkingen in ons land.”

Acteur Sean Penn heeft zich ook in de discussie gemengd. Bij een bezoek aan Buenos Aires als speciaal ambassadeur voor Haïti herhaalde hij zijn kritiek dat juist de Britten zorgen voor escalatie. In een opinieartikel in The Guardian noemt hij de uitzending van prins William naar de Falklands een provocatie.

„Toen ik de term ‘archaïsch kolonialisme’ gebruikte was dat niet, zoals alom verkeerd is opgetekend, een oproep voor repatriëring van Britse onderdanen [inwoners van de Falklands, red.] maar om vraagtekens te plaatsen bij de uitzending van prins William naar dat gebied waar vele Britse en Argentijnse ouders hun zonen en dochters hebben verloren. Met de komst van de prins, die als helikopterpiloot zoek- en reddingsoperaties gaat uitvoeren op een eiland met drieduizend inwoners, gaat automatisch de inzet van oorlogsschepen gepaard. Het is moeilijk te geloven dat er geen verband is tussen de waarschijnlijke vondst van olie en de preventieve intimidatie van de Argentijnen door de Britten.”

In Groot-Brittannië is neerbuigend gereageerd op de positie van Penn. Een hofnar, schimpte Nile Gardiner, een conservatieve commentator en oud-medewerker van Thatcher, in The Daily Telegraph.

„Sean Penn moet Hollywood verruilen voor Buenos Aires. Hij is de facto al de grootste propagandist van de Argentijnse president Cristina Kirchner over de Falklands, dus hij kan het net zo goed officieel erkennen. Voor de Argentijnen is Penn ongetwijfeld de moderne versie van een middeleeuwse hofnar. Hij danst de horlepiep ter vermaak van de regering-Kirchner.

Op het blog van de New Yorker:

„Sean Penn is nu de man die (...) de Britsen kranten opgewekt moeten bedelven met minachting.”