Verdere toenadering Servië en Kosovo

Servië en Kosovo hebben gisteren een akkoord bereikt over twee belangrijke geschilpunten. Dit vergroot de kansen dat de Europese Unie volgende week instemt met het Servische verzoek om kandidaat-lid van de EU te worden.

Een hardnekkig twistpunt was hoe Kosovo, de voormalige Servische provincie die in 2008 de onafhankelijkheid uitriep, zich internationaal presenteert. Onder EU-bemiddeling is nu een compromis gevonden. Kosovo mag een eigen naamplaatje voeren, maar daar komt een asterisk achter te staan. Die asterisk verwijst naar zowel een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat Kosovo’s onafhankelijkheidsverklaring legitiem is, als naar een VN-resolutie waarin juist niet gesproken wordt over Kosovo’s onafhankelijkheid.

Een ander slepend punt van discussie is de controle aan de grensovergangen tussen Servië en Kosovo. Daarover is vorig jaar een principe-akkoord bereikt, maar bij de uitvoering ervan liepen de meningsverschillen hoog op. Onder druk van Brussel hebben Servië en Kosovo nu na drie dagen van intense onderhandelingen een reeks gedetailleerde afspraken gemaakt die het verkeer over grens moeten vergemakkelijken.

„Dit is een majeure stap vooruit”, zei Catherine Ashton, buitenlandcoördinator van de EU. Servië had, na de arrestatie van Mladic vorig jaar, verwacht dat de aanvraag voor het kandidaat-lidmaatschap op een EU-top in december zou worden goedgekeurd. Met name Duitsland hield dat tegen. Berlijn wilde eerst verdere toenadering tussen Belgrado en Pristina zien. De Duitse regering verwelkomde het nieuwe akkoord gisteren als „een grote stap in de juiste richting, [....] erg belangrijk voor de richting van de EU-discussies volgende week” over Servië. (AFP, AP)