Probleem met plagiaat niet overal opgelost

Graag wil ik decaan Van Vree (faculteit geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam) complimenteren met het feit dat zijn faculteit haar interne kwaliteitszorg, inclusief die voor wetenschappelijke integriteit en anti-plagiaat beleid, intussen zo op orde heeft. Dat is pure winst! Want de boven de heer De Vrees afgedrukte brief van zijn (oud-)collega gedurende 40 jaren aan dezelfde instelling en dezelfde faculteit spreekt nog een geheel andere taal (Wetenschapsbijlage, 18&19 februari). Wellicht is die brief nog een relict uit een minder ideaal tijdperk?

Sedert het door mij aangehaalde geval van plagiaat (Wetenschapsbijlage, 11&12 februari) zijn we twee decennia en een aantal visitaties verder. Dat die visitaties, meer dan het zelfreinigend vermogen van het universitaire bedrijf, hun positieve sporen hebben nagelaten, lijdt voor mij geen twijfel. Reacties van nog zittende collega’s op mijn brief en mijn lidmaatschap van een universitaire visitatiecommissie Letteren in de jaren 2009 en 2010 hebben mij gesterkt in de overtuiging dat het nog lang niet overal botertje tot de boom is. Tenslotte nog dit: emeriti kunnen wat meer vrijuit spreken dan zittende functionarissen. De eersten dragen geen directe verantwoordelijkheid meer maar hoeven ook niemand meer naar de ogen te zien.

Dr. A.J. van Essen

Oud-hoogleraar Toegepaste Taalwetenschap en Alfa-didactiek, Rijksuniversiteit Groningen.

De discussie over significantiejacht, plagiaat en de rol van NWO is gesloten. Andere bijdragen over fraude? Suggesties? Mail naar wetenschapsfraude@nrc.nl