Militair Manning is nog verdachte Zo noemt de krant hem ook - meestal

In het bericht over Julian Assanges verzet tegen uitwijzing naar Zweden (Assange verzet zich bij hof tegen uitwijzing, 1 februari) noemt u de vervolging van Bradley Manning. U omschrijft Manning als „de Amerikaanse soldaat die de bestanden met filmpjes en e-mail heeft doorgespeeld naar WikiLeaks”.

Dit is een ernstige onzorgvuldigheid, kennelijk ontleend aan de aanklachten tegen hem. Mannings proces moet nog beginnen. Ook deze verdachte behoort u als onschuldig te beschouwen totdat het tegendeel is bewezen. Los daarvan – mocht worden bewezen dat Manning gevoelige militaire informatie heeft gelekt, dan is de vraag gerechtvaardigd of hij daarmee schade heeft aangericht of juist niet.

Boudewijn Chorus

Initiatiefgroep Bradley Manning Steuncomité

In de regel noemt de krant Manning inderdaad de „vermoedelijke” bron van WikiLeaks. Een redacteur Buitenland gebruikte eens de elegante formulering dat Manning „naar het zich laat aanzien” de bron was. Dat vind ik niet onredelijk. Veel wijst immers naar hem, en hij zou zich over zijn daad en motieven ook hebben uitgelaten tegen een collega-militair.

Maar de formulering in dit bericht was te kort door de bocht, vindt ook de chef Buitenland, René Moerland: „Dat hebben we zelf ook vastgesteld, en we zullen het in het vervolg weer doen zoals gebruikelijk.” Het betrof overigens geen artikel van een redacteur, maar een bericht op basis van persagentschappen, dat een half uur voor de deadline moest worden vertaald. Maar ook dat moet natuurlijk correct gebeuren.

Het gaat dus om een incidentele vergissing; uit de context van de berichtgeving blijft duidelijk dat Manning juridisch nog altijd een verdachte is.