Is de solide Nederlandse economie wel zo solide?

De Nederlandse economie wordt langzaam maar zeker ontmaskerd. Deze week maakte de Europese Commissie bekend dat de economie dit jaar harder krimpt dan Den Haag zelf voorspelt. Het land raakt in Europa achterop en dreigt de AAA-status te verliezen.

Nieuwe bezuinigingen – waarover de regeringscoalitie en gedoogpartner PVV vanaf 1 maart drie weken lang gaan onderhandelen – zullen het gevoel van malaise alleen maar verder vergroten.

China is de werkplaats van de wereld geworden en Duitsland levert een groot deel van de machines die daar worden gebruikt. Maar Nederland profiteert daar onvoldoende van mee omdat we bijna geen producten maken. De export blijft op peil, maar wordt vertekend doordat Nederland vooral dóórvoert en weinig toegevoegde waarde kan bieden.

De AAA-status van Nederland wordt door een aantal ontwikkelingen bedreigd. Behalve onvoldoende productiviteit, zijn de ‘loonkosten per eenheid product’ ook relatief hoog. Hoger dan in Oostenrijk, Finland en Duitsland.

Daarnaast heeft ons land een steeds groter schuldenprobleem: de totale schuld (schulden van huishoudens en bedrijven bij elkaar opgeteld) is een van de hoogste van de eurozone en is voor een deel terug te voeren op de hypotheekschuld.

De hausse op de woningmarkt heeft de afgelopen vijftien jaar sterk bijgedragen aan de economische groei. Naar voorzichtige schatting zou de omvang van de economie zonder die hausse nu een procent of 7 kleiner zijn geweest. De woningmarkt heeft als een rookgordijn gewerkt.

De ontmaskering van het solide Nederland. Economie pagina 4-5