BRIEVEN

Minikameleon

Na het het zien van de foto van de minikameleon (Wetenschap, 17 februari), ben ik in mijn Madagascar-foto’s gedoken. De (volwassen!) kameleon hierboven werd in oktober 2010 gefotografeerd in het regenwoud van Masoala (oostkant Madagascar). De lokale gids noemde het de op-1-na-kleinste van het woud daar. Toch altijd nog wel een stukje groter dan die op een luciferskop. Maar te leuk om niet te laten zien!

Jenny Mateboer

Via e-mail

Indische invloed

In zijn column ‘Indische invloed’ (Wetenschapsbijlage 18 februari) schreef Robbert Dijkgraaf een lezenswaardige column over wat Nederland kan betekenen voor Indonesië. Begrijpelijkerwijze werd teruggegrepen op het gezamenlijke verleden dat Nederlands-Indië heet, met een parade van grote verdienstelijke witte mannen. Dijkgraaf noemde wel het grote belang van de islam in Indonesië, maar niet de godfather van de Nederlandse islamologie, Christiaan Snouck Hurgronje. Honderd jaar geleden had die het al over een ‘Nederlandse Islam-quaestie’. Hoe moest Nederland omgaan met de islam in Indonesië? Dit was een kwestie op het snijvlak van wetenschap en bestuur. Wij wachten nog steeds op een mooie van biografie van de vaak omstreden Snouck. Ondertussen wordt al gewerkt aan het in kaart brengen van het bestuurlijke kader waarin Snouck opereerde en waaraan hij mede vorm gaf. Dat gebeurt in Den Haag in het project ‘Godsdienstpolitiek Nederlands-Indië, in het bijzonder ten aanzien van de Islam’. Dat project is in 2013 klaar.

Gerrit Knaap

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag

Indische invloed (

2)

Dijkgraaf maakt een minuscuul foutje, een waaraan veel Nederlanders zich schuldig maken. Deze spelfout is mogelijk Nederland binnen geslopen via menukaarten van Chinees-Ind(ones)ische restaurants. Daar wordt het gerecht ‘geroosterd varkensvlees’ oftewel ‘babi panggang’ maar al te vaak geschreven met één g. Het woord is: pang-gang, de g in de tweede lettergreep uitgesproken als de g in het Engelse ‘gone’. Met één g klinkt het in Indonesische oren alsof de neus van de spreker dicht geknepen wordt.

Alit Djajasoebrata

Rotterdam

Indische invloed (

3)

Dijkgraaf suggereert dat het gerecht babi panggang een voorbeeld is van de Indonesische Cultuur. Echter in het land met de meeste moslims ter wereld wordt het varkensgerecht vooral door Chinezen en Europeanen gegeten.

H. van Overhagen

Den Haag

Dimlicht

In het artikel over besparen van benzine (Wetenschapspagina, 16 februari) stoort mij het pleidooi voor een maatregel die de verkeersveiligheid verlaagt, namelijk op de snelweg (maar dat zal dan ook wel voor de overige wegen gelden) de lichten uit. Al ruim 40 jaar geleden leerde ik in Zweden dat men ‘niet alleen wil zien, maar ook gezien wil worden’.

Gelukkig zie ik meer en meer mensen overdag dimlicht voeren.

F. de Lege

Via e-mail